Jdi na obsah Jdi na menu

Archiv

Nalezené příspěvky

Zápis z 36. schůze 7. výboru SVJC 12-16, konané 18. 10. 2018

 
10. 11. 2018 | | Rubrika: zápisy ze schůzí výboru | Komentářů: 0

POZVÁNKA Na 23. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16

POZVÁNKA
Na 23. Shromáždění 
Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín, IČ 26884011,
které se koná 15. 11. 2018 v 18:00 hod. v sále restaurace Marina

 

Program   

 1. Prezence
 2. Zahájení a schválení programu
 3. Volba předsedy a zapisovatele jednání
 4. Přednesení, diskuze a hlasování o úpravách měsíčních příspěvků 
 5. Přednesení, diskuze a hlasování o podpisu smlouvy k Zazdění zadních vchodů
 6. Přednesení, diskuze a hlasování o úklidu společných prostor
 7. Přednesení, diskuze a hlasování o Finančním plánu společenství na rok 2019 
 8. Přednesení, diskuze a schválení účetní závěrky za rok 2017
  Informace na
  https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=609222
 9. Přednesení, diskuze a hlasování o řešení problému veřejného prostranství. 
 10. Diskuze na volné téma, prostor pro dotazy a sdělení.
 11. Návrh a schválení usnesení Shromáždění vlastníků
 12. Závěr

 

Informace k bodům 5,6,7 a 9 budou na www.svjc12-16.estranky.cza na vchodových nástěnkách

 

Zve výbor Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín

                                                                                    Hodonín 22.10.2018

 

Upozornění: Shromáždění vlastníků může přijímat rozhodnutí pouze k tomu, co je v programu.

 

Jednotku se dvěma a více vlastníky, může při hlasovaní zastupovat pouze osoba zmocněná k výkonu společné správy. Formulář je k vyzvednutí u předsedy.

   

Plná moc na 23. Shromáždění        

Já, níže podepsaný zmocnitel .......................................................... , nar. ................................ , 

 

trvale bytem .............................................................................................................................. , 

 

zmocňuji .......................................................................................... , nar. ................................ ,     

 

trvale bytem .............................................................................................................................. ,

k zastupování

- na jednání 23. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín,IČ 26884011 konaného dne 15. 11. 2018 v 18 hodin v sále restaurace Marina.

- zmocněnec je oprávněn k zastupování ve všech věcech projednávaných na tomto shromáždění vlastníků, 

- zmocněnec na jednání shromáždění vlastníků jedná a hlasuje jménem zmocnitele.

V Hodoníně dne:

zmocnitel .....................................................

 

Přijímám plnou moc:        zmocněnec  .....................................................

 

Podepsanou plnou moc odevzdejte při prezenci a podepište se do prezenční listiny.

 
10. 11. 2018 | | Komentářů: 0
Nebyly nalezeny žádné složky