Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva kontrolní komise rok 2009

4. 12. 2009
Zpráva kontrolní komise rok 2009


Zpráva byla vytvořena pro účely informování Shromáždění vlastníků o činnosti SVJ v roce 2009 a bude přednesena na Shromáždění vlastníků, která je svolána na 30. listopadu 2009.

V letošním roce byl největší úkol výboru zajistit výměnu el. rozvodů v domě, což bylo docela komplikované, neboť neexistovaly žádné projekty těchto rozvodů. I když  měly být tyto projekty všech domů uloženy u SBD, nebylo možno nic získat. Prvním úkolem bylo tedy zajistit projekt, což vzhledem k tomu, že se nejednalo z pohledu projektantů o lukrativní zakázku, trvalo docela dlouho. Na základě projektu bylo pak provedeno výběrové řízení, přičemž podmínky pro účast na tomto řízení splnily pouze 4 firmy. Dvě byly vyřazeny pro nesplnění podmínek . Dodavatele prací pak výbor spolu s KK vybral na základě ceny po diskusi na vchodových schůzkách.

Výbor zpracoval návrh dlouhodobého plánu tvorby zdrojů a oprav. Z plánu vyplynulo, že po dlouhou dobu bude ve Fondu oprav a na bankovním účtu přebytek peněz.  Tento účet byl zřízen pro potřeby splácení úvěru na revitalizaci. Ke konci roku 2009 bude zůstatek peněz na obou místech ve výši cca 130 000 Kč. Prostředky nejsou ničím vázány, nepřináší žádný užitek, proto by bylo vhodné převést je na nějaký výhodnější účet s vyšším úrokem. Na nynějším účtu  je jejich zhodnocení pouze v řádu několika korun ročně, což při odpočtu poplatků a současné inflaci znamená jednoznačně ztrátu. V úvahu připadá např. termínovaný vklad, případně střednědobý (cca 4-5 let) spořící vkladový účet. Skutečnost, že by po celou dobu trvání spoření nebylo možno s penězi volně nakládat nepředstavuje problém, v případě nutnosti by peníze za cenu snížení výnosu z vkladu samozřejmě byly k dispozici.
KK se přiklání k názoru, že by toto spoření rozhodně mělo být vytvořeno.


KK provedla  kontrolu dokladů. Čerpání prostředků je prováděno v souladu se Stanovami SVJ.  

K ostatním činnostem výboru nemá KK žádné námitky.
Kontrolou dodržování Stanov SVJ a Domovního řádu jsme zjistili, že oba dokumenty mají u vlastníků  nedostatečný respekt, protože se nedodržují. Výbor by měl buď dosáhnout změn v obou dokumentech schválením Shromážděním vlastníků , nebo jejich dodržování vymáhat od bydlících . Jedná se o tyto zásady: Využívání společných prostor, zachování únikových cest, hlášení změn počtu osob v bytech, odstraňování škod na společném majetku atd.

V Hodoníně 24. 11. 2009                                                                       .....................................
                                                                      K. Ivičičová,předsedkyně KK.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář