Jdi na obsah Jdi na menu

Návrh na vracení přeplatků

4. 12. 2007
Návrh plateb do Fondu oprav

Na vchodových schůzkách nebyly vzneseny žádné připomínky k předběžné výši plateb do FO navržené výborem a kontrolní komisí . Tato navrhovaná výše plateb vycházela  jednak z potřeb dlouhodobého plánu a jednak z příslibu , že platby na dlouhodobé zálohy (Fondu oprav)včetně splátky úvěru nebudou vyšší jak současné platby do FO. To  samozřejmě za předpokladu, že dotace budou našemu domu přiděleny. Poněvadž dosud není smlouva  z ČMRaZB o dotaci uzavřena, nynější úrověň platby ve výši 8 Kč/m2 nepostačuje pro předpokládané budoucí opravy a pro úhradu splátek úvěru. Navrhuje se proto od 1.1.2007, nebo jiného nejblíže možného termínu platit do Fondu oprav 395Kč / 1%podílů,  což odpovídá s malou nepřesností hodnotě 10Kč / m2 započítatelné plochy bytu. Navrhovaná částka je k úhradě určena všem vlastníkům jednotek . Někteří vlastníci však provedli část revitalizace společných částí domu na svůj účet, nebo složili mimořádnou zálohu v hotovosti na provedení  těchto prací. Za to jim náleží odpočet z platby příspěvku na dlouhodobé zálohy (odpočitatelná položka). Odpočítatelná položka se rovná splátce úvěru za stejně velkou dodávku prací  a při rovnoceném podílu na společných částech.

Návrh na způsob platby do Fondu oprav

Příspěvek do Fondu oprav tak bude obsahovat:
1. pevnou částku ve výši 3,5 Kč/m2 započitatelné obytné plochy
2. částku ve výši 6,5 Kč/m2 započítatelné plochy. Pokud příslušnému vlastníku náleží odpočítatelná položka, bude od výsledné částka odečtena. V předpisu záloh zpracovávaného a předkládaného vlastníkům jednotek správcem je platba pod bodem 2. uvedena pod řádkem Roč. splátky a úroky inv. úvěru.

Po obdržení dotací bude dotace přidělena jednotlivým vlastníkům ve formě odpočítatelné položky.
.
Hodonín28.11.2007

Zdůvodnění navrhovaného řešení.

Podle schválených Stanov Čl.VIII.odst 2.bod d)Povinností člena společenství je hradit stanovené příspěvky na výdaje spojené se správou domu a stanovené příspěvky na opravy, rekonstrukce a modernizace domu a  to poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu,  neurčuje-li písemná dohoda všech spoluvlastníků jednotek jinak.
 Podle zákona 74/92 Sb.  Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu.
V Prohlášení vlastníka platného pro náš dům je uvedeno, že vnitřní část okna je součástí bytu. Přičemž do společných částí domu patří veškeré hlavní svislé a vodorovné konstrukce. A okno je součástí hlavní svislé konstrukce. Je tedy zřejmé, že převážná část okna patří do společných částí. Takto se vyjadřují i právníci ČMSD a návrh nového zákona již tento fakt obsahuje.
Z toho tedy vyplývá, že na okna vedoucí do bytů se musí přispívat stejným způsobem jako na ostatní společný majetek.
Navrhované řešení plateb do FO respektuje jak Stanovy SVJ, zákon74/92 Sb., tak i platné Prohlášení vlastníka.
Pro jiné řešení plateb do FO by muselo být dosaženo písemné dohody se všemi vlastníky, což je nepravděpodobné.