Jdi na obsah Jdi na menu

POZVÁNKA Na 19. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín,

12. 11. 2015

POZVÁNKA

Na 19. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín,
které se koná  24.11.2015 v 18:00 hod. v sále restaurace Marina

 

Program  

 1. Prezence
 2. Zahájení a schválení programu
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti výboru
 5. Přednesení, diskuze a hlasování o úvěru PANEL2013+
 6. Přednesení, diskuze a hlasování o podpisu smlouvy se stavební firmou
 7. Přednesení, diskuze a hlasování o Finančním plánu společenství na rok 2016
 8. Přednesení, diskuze a hlasování o uzavření dohod o provedení prací
 9. Přednesení, diskuze a schválení účetní závěrky za rok 2014
 10. Zpráva kontrolní komise
 11. Diskuze na volné téma, prostor pro dotazy a sdělení.
 12. Návrh usnesení Shromáždění vlastníků
 13. Diskuse k usnesení Shromáždění vlastníků
 14. Schválení usnesení Shromáždění vlastníků.
 15. Závěr

 

Zve výbor Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín

                                                                                     Hodonín 2.11.2015

 

Upozornění: Shromáždění vlastníků může příjímat rozhodnutí pouze k tomu co je v programu.

                                                                                                                                                                    

                                                      

PLNÁ MOC

 

Zplnomocňuji pana/paní ………………. ……………………………
 

S adresou trvalého bydliště: ………………. …………………………………………………….

aby mne zastupoval/a v plném rozsahu mých práv a povinností na 19.Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, Hodonín konaného dne 24.11.2015.

Jméno a příjmení vlastníka……………………………………….. za vchod č…… .byt .č ……  
 

S adresou trvalého bydliště: ………………. …………………………………………………….

                                              

V ................... dne…....……2015               Podpis vlastníka……………………………….

 

 

Podepsanou plnou moc odevzdejte při prezenci a podepište se do prezenční listiny.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář