Jdi na obsah Jdi na menu

Pozvánka na 16. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín,

 POZVÁNKA

Na 16. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín,

které se koná v úterý 18.3. v 18 hod. v sále restaurace Marina

Program 1. Prezentace

2. Zahájení a schválení programu

3. Volba mandátové komise

4. Volba návrhové komise

5. Přednesení podkladů ke schválení projektu „ Dokončení oprav bytového domu

Cihlářská 12-16“.

6. Diskuse k přednesenému návrhu projektu

7. Hlasování o realizaci projektu „ Dokončení oprav bytového domu Cihlářská 12-16“ .

8. Přednesení podkladu pro schválení Dlouhodobého plánu do r. 2020

9. Diskuse k přednesenému návrhu Dlouhodobého plánu...

10. Hlasování o realizaci návrhu Dlouhodobého plánu.... včetně zvýšení plateb do

Fondu oprav.

11. Návrh Usnesení Shromáždění vlastníků

12. Diskuse k Usnesení

13. Schválení usnesení.

14. Závěr

Zve výbor Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín

Hodonín 6.2.2014

Upozornění: Shromáždění vlastníků může projednávat pouze to, co je obsaženo v programu.

POKUD NEBUDOU SCHVÁLENY NAVRŽENÉ BODY PROGRAMU,

NEBUDE MOŽNÉ NA NAŠEM DOMĚ PROVÁDĚT

ŽÁDNÉ ÚPRAVY A ZMĚNY.

Nutná minimální účast 75% podílu vlastníků.

Žádáme nájemníky, aby upozornili majitele bytu (nájemce) na tuto pozvánku.