Jdi na obsah Jdi na menu

Záznam z 17.Shromáždění vlastníků konaného 11.11.2014

8. 12. 2014
Usnesení Ze 17. Shromáždění vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 v Hodoníně.
konaného dne 11.11. 2014 v OD Marina.
V souladu s platnými Stanovami Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 a s potřebou
uvést tyto Stanovy do souladu s Novým občanským zákoníkem, svolal výbor společenství na dnešní
den Shromáždění vlastníků jednotek s následujícím programem:
Program 1. Prezentace
2. Zahájení a schválení programu
3. Volba mandátové komise
4. Volba návrhové komise
5. Přednesení návrhu na schválení upravených Stanov společenství vlastníků jednotek
6. Diskuse k přednesenému návrhu
7. Hlasování o schválení předložených Stanov společenství vlastníků.
8. Zpráva mandátové komise o výsledku hlasování
9. Návrh Usnesení Shromáždění vlastníků
10. Diskuse k Usnesení
11. Schválení Usnesení.
12. Závěr
1) Po zahájení byl hlasováním přijat program Shromáždění. Pro bylo 100% přítomných vlastníků.
2)Při prezentaci bylo zjištěno, že na shromáždění jsou přítomni vlastníci, kteří zastupují 57,67 %
podílů. Shromáždění je proto schopno se usnášet.
3) Mandátová komise byla zvolena …100…% přítomných vlastníků
ve složení pí. Ivičičová K. a pí.Kmínková P.………
4)Návrhová komise byla zvolena 100………% přítomných vlastníků
ve složení p.Raška a …p.Čada Daniel….
5) Návrh na schválení upravených Stanov společenství vlastníků jednotek přednesl ing.Ondra.
Návrh je součástí Usnesení.
6) V diskusi k návrhu upravených Stanov SVJ vystoupili:
.............nevystoupil žádný účastník shromáždění......................................................
7) Výsledek hlasování o předložených upravených Stanovách SVJ :
S novými Stanovami souhlasí vlastníci zastupující ............57,67 % všech podílů na majetku
nesouhlasí vlastníci zastupující ................0.......% všech podílů na majetku
8) Mandátová komise vyhlásila, že upravené Stanovy SVJ Cihlářská 12-16 byly schváleny
vlastníky bytů zastupující většinu podílů na majetku.
9) Návrh usnesení přednesl pan Raška
10) Do diskuse o návrhu Usnesení se nepřihlásil nikdo
11) Výsledek hlasování o Usnesení:
S Usnesením souhlasí vlastníci zastupující ...........57,67..........% všech podílů na majetku
nesouhlasí vlastníci zastupující ............0...........% všech podílů na majetku
Usnesení bylo schváleno většinou přítomných vlastníků.
12) Shromáždění vlastníků uzavřel předseda ing.Ondra
Podpisy návrhové komise, která zpracovala toto usnesení
p. Raška V. místopředseda kontrolní komise___________________
p. Čada_________________________________
Podpisy mandátové komise:
pí. Ivičičová K. _____________________ pí.Kmínková P.______________________________
1.strana z 1
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář