Jdi na obsah Jdi na menu

Zpráva o činnosti výboru 2010

28. 4. 2011

Zpráva o činnosti výboru SVJ od posledního Shromáždění SVJ

Uplynul již rok od posledního 11. Shromáždění vlastníků a proto jsme byli povinni podle zákona svolat toto, již 12. Shromáždění vlastníků jednotek.  Výbor této události využívá každý rok k bilancování své činnosti a toto hodnocení předkládá všem vlastníkům k posouzení.
Nejdříve bych chtěl předložit informaci o plnění Usnesení z 11. Shromáždění z prosince 2009.
--Usnesení ukládalo zajistit spoření volných prostředků. V několika bankách byla ověřena možnost spoření. Účet však založen nebyl, protože nebyly k dispozici vytvořeny volné prostředky v atraktivním množství. Předpokládáme, že založení spořícího účtu bude výhodné po provedení rekonstrukce stoupaček na TUV.
--Doplnění schválení dlouhodobého plánu o souhlas nepřítomných vlastníků na Shromáždění bylo splněno.
--požadavek na zapracování spotřeby tepla koupelnovými sušáky do nákladů bytu byl uveden v dokumentaci z měření spotřeby tepla v bytech.
--Na základě výsledku doplňovacích voleb do výboru a Kontrolní komise byla provedena na obchodním soudu změna v registraci naší SVJ.

Tolik tedy ke kontrole plnění Usnesení 11.Shromáždění.

    Dům máme v podstatě opravený již z předchozích let. Výbor se proto zabýval jen méně významnými,  domníváme se však, že důležitými záležitostmi pro budoucí spokojené užívání domu.
A teď k některým činnostem výboru:
Výbor se od posledního Shromáždění sešel společně s Kontrolní komisí 9x+.
Zápisy z výborových schůzí byly vždy zveřejněny na internetové stránce www.svjc12-16.estranky.cz  a na vchodových nástěnkách, takže každý vlastník měl možnost se seznámit s projednávanými problémy bezprostředně po zasedání. Během roku nevznesl nikdo ze spoluvlastníků námitku k projednávaným bodům.
    Protože se množily stížnosti na zneužívání společných prostor v domě, proto byl uskutečněn odvoz zbývajících věcí, které si po výzvě nevyklidili vlastníci sami.  Nejdéle trvalo vyklizení různých vkusných i nevkusných skříněk z útěkové cesty t. je ze schodiště. Je třeba podotknout, že největší problém byl v tomto směru nikoliv z vlastníky bytů, nýbrž z některými nájemníky.
    Na základě zjištěných skutečností o spotřebě tepla v bytech nad vstupními halami  a pro pokračující problémy se stoupačkami TUV  rozhodl výbor za souhlasu kontrolní komise se změnou posloupnosti v plánu oprav.  Jak zateplení hal, tak i rekonstrukce stoupaček na TUV se provedou přednostně.
    Z toho důvodu vypsal výbor výběrové řízení na zateplení vstupních hal. Cenově zvítězil jeden z vlastníků našeho domu. V průběhu realizace akce jsme byli upozorněni na použití nevhodné technologie. Proto byly práce přerušeny do zpracování posudku a doporučení odpovědného projektanta. Pak bylo zateplení dokončeno v souladu s požadavky projektanta.
Při přejímacím řízení dokončené akce byla předsedovi výboru udělena za chybné rozhodnutí sankce. Později bylo kontrolní komisí doporučeno a výborem přijato rozhodnutí, že tato sankce bude využita pro likvidaci sprejerských obrázků na fasádě našeho domu, případně na jiné svépomocné opravy.
Doposud však nemáme vyřešeno posouzení a rozmístění počtu hasících přístrojů v domě podle nových norem a nemáme schválený požární plán, který dnešního dne předkládáme ke schválení.
    Poněvadž se náhodně zjistilo, že protisměrným propláchnutím stoupaček TUV se z části odstraní zanášení stoupaček a zvýší se tak průtok, bylo na vchodových schůzkách vlastníkům doporučeno zpětné propláchnutí uskutečnit. Současně byli vlastníci vyzváni, aby zkontrolovali a uvolnili uchycení stoupaček nad kompenzátory . Předpokládáme, že se tím poněkud prodlouží životnost trubek následkem snížení napětí. Z toho důvodu lze provést rekonstrukci stoupaček postupně v průběhu 2 a půl let , aniž bychom museli jednorázově zvyšovat platby do FO a nebo omezovat jiné plánované akce.  S uspíšením rekonstrukce stoupaček ve srovnání s dlouhodobým plánem nebyl při vchodových schůzkách vysloven nesouhlas.
Výběrové řízení na rekonstrukci stoupaček bylo výborem vypsáno, umístěno na příslušné internetové stránce. Vítězné firmy byly vyzvány k sepsání Návrhu smlouvy o dílo. Rekonstrukce se bude provádět postupně podle schopnosti našeho FO k profinancování. Předpokládáme, že výběr firmy provede již nově zvolený výbor.
   Podklady pro ČMZaRB na obdržení dotace byly zaslány vždy včas, takže jejich platba přichází v dohodnutých termínech.
   Analogové vysílání televize končí, proto byla zajištěna a provedena digitalizace domovního přenosového systému. Zatím se zdá, že pracují všechny dostupné stanice  bez větších problémů.
   Výbor se stále potýká s určitou benevolencí některých vlastníků nerespektujících stanovy SVJ.  
Na příklad neoznamují vždy změny v počtu bydlících, ani změny nájemníků, případně vlastníků.
Funkcionáři doposud nemají od většiny vlastníků kontakt  pro případ mimořádné události, nebo pro předání závažných informací. Týká se to zejména pronájemců.
   Výbor, aby ověřil  oprávněnost svých současných a především minulých rozhodnutí a činností, porovnal velikost úspor na teple v závislosti na výši investovaných vlastních peněz a zjistil, že do konce roku 2009 činí úspory tepla 4,464 mil Kč a náklady na zateplení po odečtení dotací 4,67 mil Kč. Pokud si někdo chce přepočítat velikost úspor tepla, pak mu k tomu postačují doklady o ročním vyúčtování od r. 1998 do dnes.
Na základě toho můžeme konstatovat, že vlastníci tohoto domu dosud rozhodovali o investicích na Shromáždění vlastníků účelně a hospodárně,
Je jen si třeba přát, aby tomu tak bylo i v budoucnu.
Děkuji za pozornost

20.10.2010
Zpracoval ing.Ondra
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář