Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 18 výborovky

26. 1. 2010
Zápis z 18. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 22.1.2010
               
Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
          p.Valášek-místopředseda výboru
                  pí. Kosíková člen výboru
Přizvaní:    p. Raška – místopředseda kontrolní komise
          pí. Šlitrová-člen kontrolní komise
Program:  1) Kontrola úkolů z minulé výborovky    
                 2) Rozhodnout o prioritách r. 2010
     3)  Zhodnocení odvozu nepotřebných věcí ze spol. prostor
     4) Ostatní

 Ad 1. a)  V zápisu ze 17. výborovky bylo uvedeno nesprávné množství souhlasných hlasů. Přepočtem bylo zjištěno, že pro závěry Shromáždění vlastníků hlasovali vlastníci s 59,9795 %podílů. Dodatečně se k souhlasnému stanovisku připojili vlastníci držící 15,3638 % podílů (bez SBD).  Závěry Shromáždění vlastníků jsou tedy platné, protože je schválili vlastníci s 75,3433 % vlastnickými podíly.
b) Průzkum možností úročených vkladů volných prostředků bude projednán v příštích týdnech. Zatím není aktuální.
c) Při odečtu spotřeby tepla v bytech byli zjištěny pouze 2 byty se sušáky v koupelnách. Informace byla odevzdána současně s odečty.
d) Odvoz věcí ze společných prostor byl proveden. Bohužel nebyl zjištěn vlastník odvezených věcí. Věci, které měly majitele, si odvezli majitelé sami.

Ad 2.   Dosud nebyla provedena účetní uzávěrka roku 2009, proto nelze stanovit s patřičnou přesností výši disponibilních prostředků. Podle plánu se letos mají provést vnitřní nátěry.
     Po diskusi bylo konstatováno, že vnitřní nátěry nejsou letos nezbytné a že bude nejdříve provedeno zateplení stropů vestibulů a následně výměna stoupacího vodovodního potrubí.  Bylo odsouhlaseno, že prověříme možnost zateplení vlastníky kvalifikovanými pro tuto práci, pokud bude tato možnost levnější než dodavatelsky. Pro porovnání ceny se provede poptávka u více firem. Odpovídá Ondra.

Ad 3..  Vzhledem k tomu, že nebyli zjištěni majitelé všech odvezených věcí ze společných prostor, bude odvoz hrazen z FO.
         Při namátkové kontrole bylo zjištěno, že někteří bydlící nerespektují Stanovy a ponechávají skříňky (botníky) před svými byty na schodišti, čímž zužují únikovou cestu. Toto zneužívání společných prostor nemají povoleno od ostatních vlastníků. 
        Bylo dohodnuto: Dopisem bude každému vlastníkovi resp. nájemci oznámeno, že každý překážející nábytek na schodišti bude na náklad vlastníka odvezen do sběrného dvora.
       Zajistí: paní Kosíková ve spolupráci s paní Šlitrovou

Ad 4) --- Za odečty tepla za celý dům lze inkasovat v rámci Dohody o vykonání práce 1744 Kč hrubého.
    Výbor se dohodl, že peníze budou poukázány na účet ADRY pro humanitární pomoc postiženým při zemětřesení na Haiti. Dodatečně byl získán i souhlas pana Hřiby-důvěrníka vchodu 16.
        --- Je opětovně nutno odsouhlasit počty bydlících osob v bytech za r. 2009.
    Provedou funkcionáři ve svých vchodech.
        --- Od 1.1.2010 správce SBD Hodoňan zvyšuje  správní poplatky o 1% DPH
         na 160 Kč/ měsíc


Zapsal:ing.Ondra