Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 11.schůze výboru

31. 8. 2007
Zápis

ze 11. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 31.8.2007

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
         p. Valášek-místopředseda
         ing Gottlieb-člen
Přizvaní:

Program: 1) Stanovení postupu  při odsouhlasování  dodatku k úvěrové smlouvě.
          2) Zajištění kolaudačního řízení ukončené stavby.
         3) Ostatní

ad 1) Přejímací řízení stavby proběhlo dne 27.8. Stavba byla převzata bez větších závad. Závady ze společných prostor byly zapsány do protokolu. Z žádného bytu nebyla nahlášena žádná závada. Za SVJ se řízení zúčastnili ing. Gottlieb, pí. Ivičičová a ing.Ondra. Přestože byli všichni informováni na nástěnkách o termínu konání přejímky, žádný jiný vlastník nepřišel.
        Pro zjištěné závady byl dán bance pokyn k zadržení platby ve výši 200tis.Kč do doby , než budou závady odstraněny.
         
Rozvaha k výši úvěru                               
(do 30.9.2007)            tis.Kč                   
Stav účtu k 30.6.2007            885                   
                               
příjem    nájem červenec        33        vydání    Oprava dveří-SBD        3
    nájem srpen        33            nájem pozemku MěÚ        3
    nájem září         33            drobné výdaje        1
    úvěr         2 690            faktura za revitalizaci 1.        517
                        faktura za revitalizaci 2        2 890
                        okapový chodník a       
                        Malování      a    60
                        likvidace    .sprejů   
    příjem celkem        3674            vydání celkem        3474
                               
    zůstatek na účtu k 30.9.2007 bude cca            200 tis Kč               
                               

Výbor posoudil výsledky hospodaření a vzhledem k pozitivnímu výsledku ve Fondu oprav, mění svoje rozhodnutí z 10.výborovky. Úvěr se nebude čerpat v plném rozsahu a proto požádáme financující pobočku České spořitelny o dodatek k úvěrové  smlouvě, který bude respektovat současný výsledek.
1.1) Zajistí se jednání s  ing. Motlovou (sestavila úvěrovou smlouvu) na    pondělí 3.9. nebo jiný nejbližší termín 
Odpovídá ing.Ondra
1.2. Na jednání se pokusit dohodnout snížení měsíčních splátek při zachování lhůty splatnosti.
Odpovídá p. Valášek. Ing Gottlieb
1.3. Pro jednání připravit podklady:
1.4.  --Rozpis použitého úvěru na jednotlivé vlastníky. Tento rozpis byl e-mailem zaslán Správci s žádostí o provedení kontroly.
--Doklad o podílu vlastních zdrojů na financování stavby (Faktura proplacená z FO a pololetní výkaz)
--Smlouvu o úvěru ze dne 29.3.2007
--informovat banku, že vlivem úspor a skutečnosti, že je dům opraven, dojde k zásadní změně plateb do Fondu oprav.
--O velikosti plateb rozhodne teprve Shromáždění vlastníků na základě doplňku úvěrové smlouvy.
1.5. Prověřit, zda správce při změně vlastníků požaduje doklad o závazku podílet se na splátce úvěru.Tento doklad předat bance.
1.6. Prověřit, zda Správce podává bance informace o změně vlastníka
1.7. Prověřit, zda Správce předal bance pololetní výkaz,
Ad 2) Zpracovat Žádost o kolaudační řízení stavby
    Termín: neprodleně            odpovídá: ing.Ondra
    Předat žádost s dokumentací  Stavebnímu úřadu.
    Termín: 7.9.2007                odpovídá: ing.Gottlieb
Ad 3) --Po ukončení kolaudace předat veškeré materiály o stavbě  správci do archivu.
                            Odpovídá ing.Ondra
    --Nechat udělat klíče ke společným prostorám, které byly půjčeny dodavateli a které byly ztraceny. Dodavatel zaplatí náhradní klíče a zámek, který musí být vyměněn.
    --Prostřednictvím SBD byla dodavateli vyfakturována spotřeba elektrické energie, kterou odebral z naší sítě.

Zapsal ing.Ondra