Jdi na obsah Jdi na menu

z 6. schůze výboru SVJ C 12-16, 3.5.2013

19. 5. 2013

 Zápis z 6. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 3.5.2013

Přítomni: ing. Ondra- předseda výboru

pí. Kmínková- člen výboru

 

Přizvaní: pí. Ivičičová -předsedkyně kontrokní komise

ing. Macek Pavel- projektant

Program:

1) Projednání a podpis Smlouvy o dílo

2) Kontrola úkolů z 5. výborovky

3) Ostatní

 

Ad1) Za přítomnosti projektanta projektové dokumentace „Dokončení oprav bytového domu C12-16, Hodonín“

byla projednána konečná verze Smlouvy o dílo na zpracování výše uvedené dokumentace. Ve Smlouvě

byly akceptovány veškeré připomínky výboru a kontrolní komise, proto byla Smlouva ve 4 vyhotoveních

podepsána.

 

Ad 2) Konstatuje se, že veškeré dostupné projektové podklady byly projektantovi elektronickou cestou podány.

 

Ad3) --Bylo dohodnuto, že bude vznesen dotaz Stavebnímu úřadu, zda byla panem Hublem podána žádost

o Dodatečné stavební povolení na stavební úpravy bytu spojené s průrazem nosné stěny.

Odpovídá ing. Ondra

Konstatuje se, že se dosud vyskytuje na některém schodišti botník, což je v rozporu s domovním řádem

zachováním únikové a požární cesty. Na nepřípustnost budou obyvatelé domu znovu upozorněni letákum

na nástěnkách.

-- Bylo dohodnuto, že dnes uzavřená Smlouva bude umístěna na naší webové stránce.

Bude prostřednictvím internetu oznámen náš investiční záměr.

 

Zapsal ing. Ondra

připomínky můžete psát na e-mail svjc12@gmail.com