Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 11. schůze 7.výboru SVJC 12-16, konané 20.1.2016

26. 1. 2016


Společenství vlastníků jednotek Cihlářská čtvrť 12-16 Hodonín

Zápis z 11. schůze 7.výboru SVJC 12-16, konané 20.1.2016
 

Přítomni:        Ing. J.Stokláska - předseda výboru, V. Raška - člen výboru

Přizvaní:        M.Gottliebová- členka kontrolní komise,

Domovníci:    R. Vaculovičová za č.12, A. Zapletalová za č.13, L. Hüblová za č. 14, O. Hřiba za č. 16

1) Plnění rozhodnutí 19. Schromáždění vlastníků
Podle rozhodnutí ze schromáždění proběhlo podepsání smlouvy se stavebí firmou RENOVA, pokračují práce na podání II. části žádosti o úvěr PANEL2013+, byly uzavřeny dohody o provední prací s výborem, kontrolní komisí a domovníky na rok 2015. Postupujese podle finančíního plánu na tento rok.

2) Práva a povinnosti domovníků
Prvotní podklad zpracuje pan Čada do příští schůze.

3) Uvítací dopis pro nové vlastníky
Prvotní podklad zpracuje paní Gottliebová do příští schůze.

 

4) Odečty topení

Ve všech vchodech proběhlo bez problémů.

„Děkuji obyvatelům bytů za spolupráci.“ předseda výboru

 

5) Informace ze vchodů:

        Ve vchodě č. 14 je zápach z tepelného kanálu – v samotném tepelném kanále byla provedena prohlídmka Ing. Stokláskou a nebyli odhaleny případny příčiny. Pan Raška konzultovat situaci s kanalizacemi, které prováděli plošné čištění. Po oteplení provedou kontrolu kanalizace před našim domem.

         

6) Další schůze výboru je naplánována na středu 24.2.2016 v 18 hodin

Informace z 10. schůze výboru 19.11.2015 (účast výboru v plném složení) – bylo rozhodnuto o objednání geometrického výměru pozemku okolo našeho domu.

Informace z 12. mimořádné schůze výboru 25.1.2016 (účast výboru v plném složení) – bylo rozhodnuto o navrácení dobrovolně uhrazené splátky úvěru žadatelům při uhrazení bankovního poplatku.
Bylo usneseno, že úhrada za koupě pozemku bude uhrazena z Dlouhodobé zálohy.


 

 

7) PANEL 2013+ 

A) Podání 2.části žádosti na SFRB – proběhlo ověření zápisu z 19.Schromáždění a dopracovávají se poslední prohlášení. Zaslání proběhne 26.1.16, má nastarosti Ing. Stokláska

 

B) Smlouva o koupě pozemku od Města blíží k finální podobě. Přílohou zápisu je návrh smlouvy.

     Výbor schválil, že kupní cena pozemku bude hraděna z Dlouhodobé zálohy, ale daň z nemovitosti si budou podávat jednotlivý vlastníci sami. Je tak předpoklad, že budou od daně osvobozeni.

 

   Výzva od výboru, aby koupě měla hladký průběh, prosíme o:

  1. Do 15.3.2016 neprovádět změny v katastru nemovitostí.

2) Podpis smlouvy proběhne v kanceláři výboru bude
8.2.2016 od 14.30 a 11.2.2016 od 9.30 hod. Další možnost bude zastavit se u paní Osičkové na právním oddělením Města Hodonín.

3) Vlastníci, kteří se nebudou moci dostavit na podpis smlouvy v Hodoníně, aby vystavyli plnou moc na podpis smlouvy. Vzor plné moci je přílohou zápisu a na webovkách našeho společenství.

Na podpis je možno využít i generální plné moci.

O použití plné moci je potřeba informovat předsedu do neděle 31.1.2016

 

 

C) Průbeh přípravy a nástin prací bude proveden na základě obhlídky se stavební firmou v únoru.

     Výzva k vyklizení prostoru nad sklepními kójemi do konce března.

     Do únorové schůze příjmá výbor vizuální návrhy na provedení poštovních schránek.

 

D) Žádosti o vrácení uhrazených peněz dvomi vlastníky, kteří na svoji žádost uhradili částku odpovidájící jejich podílu na úvěru. Po bouřlivé debatě bylo odloženo a výbor rozhodne až bude výbor v plném složením.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář