Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 11. výborovky

19. 8. 2009
Zápis
z 11. schůze výboru SVJ C 12-16, konané10.8.2009

               
Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
       p.Valášek-místopředseda
       ing.Gottlieb-člen. Zápis dodatečně projednán a odsouhlasen
     
Přizvaní: pí. Ivičičová   -předsedkyně kontrolní komise

Program: 1) Výběr dodavatele na rekonstrukci elektrorozvodů podle došlých Smluv.
                2) Reklamace vratky na teplou vodu v tepelném kanálu.
    3) Nabídka na využití sluneční energie
    4) Ostatní (kontrola úkolů),     

Ad 1)  Dnešního dne jsme obdrželi návrhy Smluv o dílo od obou vyzvaných firem. Pan Vrba přinesl    návrh Smlouvy osobně a obálka se Smlouvou od Fy. ETMONTA byla otevřena teprve před přítomnými.
    Obě Smlouvy byly vzájemně porovnány a na základě vyhodnocení komplexnosti, záruky a zejména ceny bylo rozhodnuto, že bude zakázka přidělena fy. VRBA Lubomír.
          Tato firma předložila s ohledem na různé způsoby řešení dorozumívacího zařízení 3 návrhy Smluv.  Přítomní po zvážení výhod jednotlivých řešení rozhodli, že bude akceptováno sice nejdražší, avšak nejmodernější digitální dorozumívací zařízení. 
    Toto řešení z hlediska kvality provozu vyžaduje jiné bytové telefony, než jaké jsou nyní v bytech instalovány. Přítomni rozhodli, že budou nové telefonní přístroje uhrazeny v rámci této akce, tedy z Fondu oprav.
          Cena za dílo podle přijatého návrhu Smlouvy je stanovena na celou dodávku ve výši 352465,0 Kč.

Ad2)  V tepelném kanálu byly v rámci záruční reklamace vyměněna 1 trubka vratného systému TUV. Dosud, ale oprava nebyla protokolárně od fy. RENOVA převzata pro drobné nedodělky.

Ad 3) Obdrželi jsme nabídku na využití sluneční energie pro zásobování teplou vodou a elektřiny.
    Vzhledem k účelnosti využití sluneční energie, požádá výbor fy. PRIME TRADA Praha o bezplatné zpracování efektivnosti návrhu pro náš dům. Podklady, které firma požaduje, jsme schopni zajistit.

Ad 4)  Kontrola úkolů.
          Vlastníci dosud nebyli vyzváni k doplnění dlouhodobého plánu. Bude provedeno
          do 17. 8.2009 současně s vyvěšením dříve zpracovaného a projednaného dlouhodobého plánu.

Zapsal: ing Ondra