Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 12. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 31.10 .2013

3. 11. 2013

 Zápis z 12. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 31.10 .2013

Přítomni: ing.Ondra – předseda výboru

ing. Stokláska- místopředseda výboru

pí. Kmínková- člen výboru

Přizvaní: pí.Ivičičová -předsedkyně kontrolní komise

p. Raška - místopředseda kontrolní komise

pí. Gottliebová -člen kontrolní komise

 

Program: 1) Kontrola úkolů z 11. výborovky.

      1. Posouzení činnosti projektanta

      2. Příprava Shromáždění vlastníků

a) organizace shromáždění – rozdělení povinností

b) schválení zpráv výboru

c) návrh na usnesení

 

Ad 1) - Sál pro Shromáždění je zajištěn

- Pozvánky byly vloženy do všech schránek a rozeslány některým vlastníkům e-mailem včas.

- Návrh Dlouhodobého plánu a kopie rozhodující části projektu byl zpracován a posouzen.

- Návrh provozního řádu vnitřního vodovodu

 

 

Ad 2) částečný projekt bez posouzení PIS byl dodán teprve 25. 10. Zbytek, včetne kladného posudku

byl dodán 30. 10. Přestože došlo ke snížení ceny za dodávku projektu o 10 tis. Kč, bude

projektantovi vystavena za nedodržení náhradního termínu 7.9.2013 penalizační faktura.

Na základě podkladů projektu byly přepracovány dokumenty : „ Dlouhodobý plán“ a „Finanční podklady

pro rozhodování o projektu“.

 

Ad 3) a) Povinnosti při Shromáždění vlastníků byly rozděleny -jsou popsány na samostatném elaborátu.

b) Zpráva o činnosti byla schválena a bude součástí usnesení.

c) Částečná zpráva o hospodaření byla schválena a bude součástí usnesení.

d) Návrh na Usnesení byl odsouhlasen a po doplnění výsledku hlasování bude předložen ke schválení S.V.

e) Prezenční listinu připraví ing. Stokláska. V prezenční listině budou zaznamenány e-maily vlastníků.

f) Informační leták o Dlouhodobém plánu a o projektu dle Panel 2013+ zpracuje a vyvěsí na

nástěnky ing. Stokláska.

g) všechny zpracované materiály budou neprodleně elektronicky odeslány funkcionářskému aktivu.

Odpovídá ing.Ondra.

h) Všichni funkcionáři byli vyzváni, aby získali maximum Plných mocí od lidí, kteří se z nějakého důvodu nemohou zúčastnit Shromáždění vlastníků. Pro schválení předkládaných dokumentů

je zapotřebí 75% podílů.

Vchod č. 12 obejde pí.Kmínková.

č. 13 ing. Ondra

č. 14 ing. Ondra

č. 15 ing. Stokláska

č. 16 pí. Gottliebová

 

Zapsal: ing. Ondra