Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 12. výborovky

14. 9. 2009
Zápis
z 12. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 8.9.2009

               
Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
       p.Valášek-místopředseda
       ing.Gottlieb-člen.

Program: 1) Vyhodnocení ankety o fotovoltaice a solárních kolektorech
         2) Reklamace poruchy na potrubí v tepelném kanálu
         3) Příprava Shromáždění vlastníků
          4) Rekonstrukce elektriky
         5) Ostatní

ad 1) Anketa byla ukončena s negativním výsledkem. Zúčastnilo se jí pouze 26 osob. Vlastníci v dostatečném počtu  neprojevili  zájem o navrženou, mimořádně efektivní  iniciativu. Např. ve vchodě č. 14 dali souhlas k započetí přípravy akce pouze 2 vlastníci, ostatní se vůbec nevyjádřili.
    Výbor SVJ se touto problematikou již nebude zabývat a ukončí kontakt s příslušnými     firmami.

Ad 2)  Výbor obdržel od fy. RENOVA písemnou odpověď na reklamaci části potrubí, kterou jsme vůči této firmě uplatnili a která byla podle našeho názoru opravena nedostatečně. Dodavatel naopak tvrdí, že oprava byla provedena bezchybně.
    Škodu, která vznikla jako následek poruchy ve výši 612 Kč je RENOVA ochotna uhradit.
    Po dohodě s vedením RENOVY bude svolána schůzka , kde bude znovu provedena prohlídka v tepelném kanálu, posouzeny reklamované závady a stanoveny termíny jejich odstranění.
    Schůzku zajistí ing. Ondra v 38. nebo 39. týdnu. Podklady pro jednání připraví každý člen výboru za dohodnutý úsek.

Ad 3) Bylo dohodnuto, že si všichni členové výboru připraví návrhy na program Shromáždění vlastníků, který by měl být koncem listopadu, nebo začátkem prosince.

Ad 4)  Rekonstrukce společných elektrických rozvodů byla zahájena. Zatím se nevyskytly žádné stížnosti z řad vlastníků na přerušování elektrického proudu.

Ad 5)----  Ve vchodech byly vyvěšeny původní dlouhodobé plány oprav a tvorby finančních zdrojů s požadavkem na doplňující návrhy, nebo změny. Doposud žádný vlastník nevznesl ani požadavek, ani návrh na změnu.
    Do Shromáždění vlastníků výbor plán aktualizuje a vyvěsí na nástěnkách.
       ----- Pro zlepšení komunikace mezi výborem a vlastníky je třeba zjistit e-mailové adresy našich spolumajitelů, zejména těch, kteří mají jiné bydliště.

Zapsal: ing.Ondra


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář