Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 13. schůze 7.výboru SVJC 12-16, konané 24.2.2016

17. 3. 2016

Společenství vlastníků jednotek Cihlářská čtvrť 12-16 Hodonín

Zápis z 13. schůze 7.výboru SVJC 12-16, konané 24.2.2016
 

Přítomni:        Ing. J. Stokláska - předseda výboru, D. Čada - místopředseda výboru a za č.15,
V. Raška - člen výboru

Přizvaní:        K. Ivičičová – předsedkyně kontrolní komise, P. Kmínková - místopředsedkyně kontrolní komise, M.Gottliebová- členka kontrolní komise

Domovníci:    R. Vaculovičová za č.12, A. Zapletalová za č.13, O. Hřiba za č. 16

Informace k opravám, které proběhnou v našem domě, jsou na druhém listě - čtěte pozorně

1) Informace o úvěru SFRB na opravy domu
Smlouva se SFRB byla zdárně podepsána, výbor schválil a založil speciální účet na zúčtování úvěru u ČS.
Momentálně máme zažádáno o vinkulaci pojistky ve prospěch SFRB.  

2) Koupě pozemků okolo bytu
Děkuji všem za odpovědný přístup k podpisu smlouvy, v 9. týdnu se dořeší formality a posléze budeme bedlivě sledovat zasedání zastupitelstva 15.3.

3) Dopis pro nové vlastníky
Paní Gottliebová předložila návrh, který projde doplněním kontaktních informací a bude součástí dalšího zápisu.

 

4) Práva a povinosti domovníků

P. Čada připravil podklady, které si vzali na vyjádření domovníci.

 

5) Informace ze vchodů:

        Problém opakovaného rušení nočního klidu v některých vchodech je palčivá, výbor doporučuje osobní domluvu, v případě opakování povolání městské policie.

 

        V tepelném kanálu pod vchodem č. 12 jsou mrtví hldodavci - p. Vaculovičová kontaktuje deratizační firmu k odstranění - v době psaní zapisu již bylo provedeno.

        Byla podána žádost na pokácení stromu u pravých balkónů ve vchodě č. 14.   

         

6) Další schůze výboru je naplánována na středu 23.3.2016 v 18 hodin

 

 

7)  Informace k opravám domu- čtěte pozorně                

24.2. proběhla schůzka za účasti pánů ze stavební firmy RENOVA, Ing. Janečka, p. Poláka, stavbyvedoucího a mistra, dále projektanta Ing. Macka, stavebního dozoru Ing. Jaška a za náš dům byli přítomni Ing. Ondra, Ing. Stokláska a p. Čada


Po prohlídce prostor byl závěr následující:

        RENOVA do 14 dnů dodá navržený časový harmonogram prací
        soupis použitých materiálů, návrh schránek, které se budou         vybírat zepředu a návrh madel, při zateplení soklu provede         úpravu odtahu tepelného kanálu

 

Obyvatelé domu v součinnosti s výborem

        do konce března vyklidí sklepní kóje tak, aby vrch byl volný, byl přístup do poloviny kóje a bez cenných věcí. Výbor schválil přistavení kontejneru před dům v termínu od 16. do 23. března,bude zaplacen z peněz SVJC a bude sloužit pro potřeby obyvatel našeho domu za účelem vyklizení kójí - zajistí p. Čada.

 

       Vyklizení kolárek, které mají přístup z venku, ve vchodech č.14 a 15 za účelem skladování stavebního materiálu.

 

Zajištění informací o možnostech předsunutí pojistkových skříní, které jsou majetkem E.ONu - zajistí Ing. Stokláska.

 

V průběhu provádění zateplování a malování společných místnostech se bude postupovat tak, aby kola a ostatní předměty byly vměstnány do jedné společné místnosti ve vchodu na dobu nezbytně nutnou.

Berte tuto skutečnost v potaz a případné kola, sáně a jiné věci, které nepotřebujete ke každodennímu životu si přesuňte mimo společné místnosti.

                     

Výbor odsouhlasil zachování stávající barvy u nových prvků.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář