Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 13. výborovky

6. 10. 2009
Zápis
z 13. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 2.10.2009

               
Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
       p.Valášek-místopředseda
       ing.Gottlieb-člen.
Přizvaní: pí. Ivičičová-předsedkyně kontrolní komise

Program: 1) Postup prací na rekonstrukci elektroinstalace
                 2) Dokončení reklamace vratky v tepelném kanálu
     3) Program pro shromáždění vlastníků
     4) aktualizace plánu oprav a tvorby zdrojů
     5) Ostatní

Ad 1)  V současnosti je hotovo:
    C-12 …Hotova silová část energetických stupaček
    C-13 …Dtto, telefony nejsou ve 4 bytech-dodělá se v pondělí
    C-14 …Dtto, telefon chybí v 1 bytě(nájemník údajně nemá čas)
    C-15 …Dtto, telefony instalované všechny.Nahlášeny poruchy v 6 bytech.
    C-16 …Dtto, zabudovány jističe, telefony chybí ve 4 bytech-problém přístupu do bytů.
           Je potřeba provést kontroly funkčnosti dom. telefonů ve všech bytech.
    V C-16 provede ing. Gottlieb, v C14 a C15 provede p. Valášek, v C12 a C-13
    provede ing.Ondra

Ad 2)  RENOVĚ byl doručen dopis s požadavkem určení termínu schůzky pro konečnou
    identifikaci nedostatků s ohledem na časovou zaneprázdněnost statutárního zástupce
           dodavatele. Nedostatky, které se po kolaudaci stavby projevily, nebrání provozu domu.    Proto výbor netrvá na jejich okamžitém odstranění.(prodlouží se záruční doba)

Ad 3)  Na nejbližším Shromáždění je nutno schválit změnu způsobu odměňování funkcionářů,
    novelizaci dlouhodobého plánu tvorby zdrojů a oprav, nový výbor, případně i kontrolní komisi .
    Bylo dohodnuto: Pomocí vývěsky vyzvat vlastníky k navržení nového funkcionářského aktivu.

Ad 4)  Přestože je plán dlouhodobých oprav vyvěšen ve vchodových nástěnkách 2 měsíce, neobdrželi výbor ani kontrolní komise žádné podněty k úpravě.

Ad 5)  Pro včasné doručení dotace budou zaslány příslušné dokumenty ČMRaZB.
    Odpovídá ing.Gottlieb                   Termín: neprodleně.

Zapsal: ing.Ondra


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář