Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 16. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 24.1.2014

 Zápis z 16. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 24.1.2014


 

Přítomni: ing.Ondra – předseda výboru

ing. Stokláska- místopředseda výboru

pí. Kmínková- člen výboru

Přizvaní: pí. Gottliebová -člen kontrolní komise

 

Program: 1) Kontrola úkolů z 15. výborovky

2) Zhodnocení agitace vlastníků na 16. Shromáždění

3) Schválení informačního letáku pro vlastníky

4) Rozhodnutí o svolání Shromáždění vlastníků

5)Ostatní

 

Ad 1)-- Provozní řád pro domovní vodovod je proveden, ventily v tepelném kanále jsou očíslovány.

Návrh informačního letáku byl zaslán k posouzení členům výboru a kontrolní komise k případnému

doplnění. S návrhem se souhlasí.

Při odečítání indikátorů tepla byla s vlastníky projednána potřeba svolání 16. Shromáždění vlastníků

Vhodné škrabáky před vchody zatím nenalezeny.

 

Ad 2) Podle informací získaných při odečtu indikátorů lze konstatovat, že většina vlastníků přislíbila účast na

. Shromáždění.

 

Ad 3) Znění informačního letáku se schvaluje. Grafickou úpravu provede ing. Stokláska

Tisk a distribuce zajistí pí. Kmínková

 

Ad 4) Bylo dohodnuto, že 16. Shromáždění bude svoláno na 18. 3.2014 . Datum ověří pí. Kmínková.

Pozvánky zpracuje ing.Ondra. Distribuci a tisk zajistí pí. Kmínková. Program Shromáždění bude určen

pouze pro projednání a schválení projektu „dokončení oprav ...“z programu Panel 2013+

a Dlouhodobého plánu.

 

Ad 5) Po odečtu indikátorů tepla (ing.Stokláskou) byl výbor informován o výskytu plísně při podlaze v jednom

přízemním bytě. Je nezbytné, aby se tímto problémem funkcionářský aktiv zabýval.

 

 

Zapsal ing.Ondra

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář