Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 16. výborovky

7. 12. 2007
Zápis

ze 16. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 7.12.2007

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
        p.Valášek- místopředseda
        ing Gottlieb-člen
Přizvaní: Paní Ivičičová-předsedkyně K.K.
                 p.Raška –člen K.K.
Z 15.výborovky dne 28.11.nebyl proveden zápis. Na schůzi byly dopracovány a odsouhlaseny písemné materiály pro Shromáždění vlastníků.

Program: 1) Kompletace dokladů ze Shromáždění
          2) Rozpracování úkolů z Usnesení
           3) Ostatní.

Ad 1)     Byla provedena kontrola prezenční listiny a bylo zjištěno, že výpočet má nepatrnou chybu. (1 promile). Dále bylo konstatováno, že před hlasováním se snížil počet přítomných zastupujících 58,62%podílů. (odešli vlastníci zastupující 6,05% podílů).
    K Usnesení ze Shromáždění se přiloží veškeré projednávané písemné materiály projednávané na Shromáždění. Identitu materiálů potvrdí Návrhová komise.
   
Ad 2)  a)   Přestože dlouhodobý plán oprav byl všemi přítomnými při hlasování akceptován, nemůže být      zatím považován za schválený, protože se k němu zatím kladně nevyjádřili vlastnící  zastupující 75% podílů.
           Bylo dohodnuto, že nepřítomní vlastníci budou osobně navštíveni funkcionáři a požádáni
       o stanovisko k plánu včetně jeho rozšíření o zazdění nepoužívaných  SV vchodových dveří.
         Odpovídá: výbor a kontrolní komise
b) Co se týká  schváleného záměru Rozšíření STA o zpravodajský kanál ČT24 a ČT4-sport, tak se konstatuje, že byly zatím kontaktovány 3 firmy. A to Jestřáb Dubňany (informace ze Shromáždění) NOEL Hodonín a Levek Milotice, jehož zařízení v současnosti používáme.
c) Veškeré materiály související se Shromážděním vlastníků budou předány správci., s kterým bude upřesněno účtování v souladu se zprávou kontrolní komise a schváleným zvýšením plateb .
Odpovídá:ing.Ondra                 termín: 15.12.2007
d) V souvislosti s požadavkem vlastníka  umístit  Úvěrovou smlouvu na naší webové  stránce , je třeba nejdříve požádat financující pobočku o souhlas s uveřejněním.
Odpovídá:ing.Ondra                                             termín: 15.12 2007

Ad 3)Náš výbor se spolupodílel na založení Občanského sdružení pro zamezení aktivit, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí okolí domu (bioplynová stanice, Armaturka atd.).


Zapsal:ing.Ondra