Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 18.výborovky

25. 1. 2008
Zápis
ze 18. schůze výboru SVJ C 12-16, konané25.1.2008

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
        p.Valášek- místopředseda
        ing Gottlieb-člen
Přizvaní: Paní Ivičičová-předsedkyně K.K.
                 p.Raška –místopředseda K.K.
 Program 1) Vyhodnocení ankety o zazdění SV dveří.
       2) Vyhodnocení ankety o rozšíření programů z STA
       3) výsledek dotace k úrokům.
       4)Ostatní (pach ve 4.patře C-14, popsaný J-štít sprejery, zahoření v bytě č.1. C-12)
                        ing.Ondra

ad 1) Shromáždění vlastníků nemohlo schválit pro nedostatečný počet přítomných návrh na zazdění SV 
    dveří. V doplňující podpisové akci se souhlasně vyjádřilo 40 vlastníků zastupujících 63,23%
    podílů, což je pro takové rozhodnutí nedostatečné.
    Bylo přijato následující rozhodnutí: Dveře budou z vnitřní strany opatřeny odnímatelnou ocelovou mříží zabudovanou do zdiva. Řemeslníka se pokusí zajistit p. Raška a Valášek. Škoda na dveřích bude opravena.
ad 2) Průzkum zájmu o příjem televizních stanic ČT 24, ČT 4 a ORF (rozšíření stávající STA) byl proveden na základě doporučení Shromáždění vlastníků.  S rozšířením souhlasí pouze 8 vlastníků.
            V souvislosti s požadavkem na příjem satelitních programů a tedy i na instalaci přijímacích parabol vznikl problém kam paraboly umístit. U vchodů č. 14, 15, 16 lze přijímací paraboly umístit na stěny lodžií, čímž nedojde k poškození zateplené fasády. Tato možnost je výborem  SVJ brána na vědomí i když to vzhledu budovy neprospívá.
    Jiná situace je ve vchodech 12, 13. Upevnění parabol přímo na zateplenou fasádu by způsobilo její poškození (protržení omítky,perlinky a polystyrénu), proto to nelze dovolit.. Avšak zájem o satelitní příjem ve vchodě č.13 je značný. Z toho důvodu výbor a kontrolní komise doporučuje:
    ---Instalovat na střeše na náklady uživatelů pouze 1 parabolu, která by prostřednictvím doplňkových zařízení a samostatných kabelů pro každého zájemce zásobovala signálem satelitní přijímače v bytech. Takto by každý zájemce mohl přijímat kterýkoliv program, který příslušný satelit vysílá. Parabolu musí instalovat odborná firma.
    Na základě přání některých vlastníků byly vyžádány informace o novém dodavateli satelitního příjmu DIGI-TV. (Předpokládá nákup satelitního přijímače pro každého zájemce) Na požádání informace předáme důvěrníkům.
ad 3) ČMZaRB nám zaslala 15.1.2008 oznámení, ve kterém nám sděluje, že nám bude ponechána   pololetní dotace ve výši 34614 Kč,  přestože jsme nevyčerpali celý sjednaný úvěr. Bude nám ale zkrácena doba její výplaty o 3 splátky. To znamená, že poslední dotaci obdržíme 19.10.2020. Vyšší úroveň dotace byla zohledněna v odpočitatelných položkách plateb do FO.
ad 4) --. Ve 3. a 4. Patře vchodu č. 14 byl v elektrorozvodné šachtici zjištěn zápach. Zdroj zápachu nebyl identifikován. Provedeno malé opatření pro odvětrání. Pokud se situace nezlepší, provede se radikální zásah do starého nepoužívaného dešťového svodu.
-- Opětovně pomaloval neznámý sprejer nově opravenou jižní stěnu. Poškození bylo nahlášeno   Policii.
-- V bytě č.1 vchodu č. 12 došlo k zakouření místností. Byla zavolána Policie i Hasiči . Obyvatel byl vyzván, aby si do bytu pořídil požární hlásič. Poněvadž se nejedná o první podobný případ v tomto bytě, byl upozorněn, že mohou být vůči němu podniknuty kroky v souladu se zákonem.     
    Vlastník o tomto incidentu bude zpraven písemně s žádostí o sjednání nápravy.

Zapsal:ing Ondra