Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 19. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 27.5.2014

29. 5. 2014

 Zápis z 19. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 27.5.2014

 

Přítomni:   ing.Ondra – předseda výboru

                      ing. Stokláska- místopředseda výboru

                    pí. Kmínková- člen výboru

Přizvaní:    pí.Ivičičová-předsedkyně kontrolní komise.

                     pí.Gottliebová -člen kontrolní komise.

 

Program:          1)   Kontrola úkolů ze 18. výborovky.

2)      Informace o událostech  v SVJ od rozpuštěného Shromáždění

3)      Návrh na další postup činnosti výboru, zejména ve vztahu k novým Stanovám

4)      Ostatní  

           

ad 1) – Reklamované závady na domovním vodovodu byly dodavatelem  (Hodoňanem)bezplatně opraveny.

         -  Ukoly pro zabezpečení Shromáždění vlastníků byly splněny, pro nedostatečnou účast

            bylo Shromáždění rozpuštěno.

        -   Prosklené skříňky pro klíčky od  HUP  nejsou zatím udělány. Provede ing.Stokláska,

             termín 30.6.2014

 

 ad 2) - SBD Hodoňan převedl byt č. 13 ve vchodě č.13 na rodinu Krupičkovu. V souladu se

             zákonem   uhradil nový majitel podíl na zůstatku úvěru. Částka 45405 Kč je poukázána na náš

             běžný účet.

            V červnu t.r. bude bankou o tuto částku snížena dlužná částka a vystaven nový návrh Smlouvy

            s výpočtem snížené splátky úvěru. Tato smlouva bude počátkem června projednána se zástupci

            výboru.

         -  Z výkazu za 1.q. Bylo zjištěno, že oprava vodovodu v bytě č. ve vchodě č.14 byla zaúčtována

            do nákladů domu, přestože jsou stoupačky ještě v záruce. Požadujeme po Hodoňanu opravu nákladů.

         -  Důvěrník vchodu č.16 oznámil, že je opět ucpaný okap a proto voda teče po fasádě. Okap byl

            vyčistěn. Dosud jsme neobdrželi fakturu.

            V témže vchodě byla odstraněna závada na  dálkovém ovládání  vchodových dveří.

 

Ad 3)   Bylo dohodnuto, že další pokus o schválení Dokončení oprav... Shromážděním vlastníků jednotek

            nemá v současné době naději na úspěch. Z toho důvodu bude Shromáždění svoláno nejdříve

            po přepracování Stanov SVJ  dle NOZ .

            Aby nebylo nutné přepracovávat projekt, nebudou se schválené drobné opravy dle platného plánu

            letos realizovat.

            Z důvodu urychlení schválení Stanov dle NOZ, zakoupíme od SBD vzor Stanov za 5000 Kč. A tento

            makulář upravíme podle našich podmínek a potřeb. (Nabídka z internetu)

            Tento návrh bude postupně po 2 stranách zveřejňován na našich www.stránkách a na vchodových vývěskách .

            Případné připomínky mohou být akceptovány.

 Ad 4) Je třeba upozornit vlastníky, aby nastavili ventily  ÚT na 6. z důvodu prodloužení životnosti ventilu.

 

Zapsal ing.Ondra

 

Naše www stránka : www.svjc12-16.estranky.cz

 Náš e-mail: svjc12@gmail.com