Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 19. výborovky

8. 2. 2010
Zápis
 z 19. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 2.2.2010
               
Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
          p.Valášek-místopředseda výboru
                  pí. Kosíková člen výboru
Přizvaní:  pí. Ivičičová- předsedkyně kontrolní komise
                 p. Raška – místopředseda kontrolní komise
     
Program: 1) Výběr přihlášek na provedení zateplení stropu vstupních hal
        2) Vyplnění dotazníku o počtu ubytovaných osob
        3)Řešení opravy stoupaček (praskání a ucpávání)
        4) Ostatní (dveře na č.16)

ad1) Prostřednictvím internetového portálu NiceOne zajišťující práci stavebním firmám  a e-mailem bylo vyzváno 8 firem a jedna soukromá osoba.
         Na výzvu reagovaly 2 firmy (z toho jedna z Hodonína) a jedna soukromá osoba.
         Nejnižší cenu nabídla soukromá osoba –700 Kč/m2
         Hodonínská firma nabídla 807 Kč/m2
         Firma mimo Hodonín nabídla 940 Kč/m2
 Po diskusi  byla vybrána fysická osoba.
         Bylo dohodnuto, že: se s fysickou osobou uzavře dohoda o provedení práce na částku     700Kč/m2 včetně materiálu a daně.
Ad 2) Vlastníci si dosud nezvykli na to, že mají změny v počtu bydlících oznamovat. Příslušný formulář se předává  správci  k zúčtování. Abychom nahradili povinnost vlastníků, musí funkcionáři obejít byty a zjistit  změny v počtu ubytovaných.
         Termín :24.2.2010
Ad 3) V loňském roce došlo k více případům prasklin na plastových stoupačkách teplé vody, které jsou  pouze cca 15 let starých. Při opravě bylo zjištěno lokální zanášení trubek, což se o plastových trubkách, které mají normovanou životnost 50 roků  nepředpokládalo.
         Při kontrole jsme zjistili, že stoupačky jsou upevněny tak neodborně, že zabudované kompenzátory neplní svou funkci a že horní upevnění trubek je příliš těsné.
    Při poslední poruše, kdy došlo k ucpání vratného potrubí  TUV, se podařilo reverzací  toku vody propláchnout potrubí a obnovit jeho funkčnost.
         Na základě zjištěných  skutečností bylo dohodnuto:
a) po dohodě s vlastníky budou obráceným tokem propláchnuty všechny stoupačky na teplou vodu.
b) ve všech bytech budou povoleny matice horních úchytů stoupaček, následkem čehož bude umožněna funkčnost kompenzátorů.
Tato opatření jsou pokusem o prodloužení životnosti potrubí na TUV. V současnosti nemáme na účtu dostatek peněz na kompletní výměnu potrubí.
Ad 4) Vstupní dveře ve vchodě č. 16 mají částečně otrhané těsnění. Následkem toho dochází ke ztrátě tepla ve vstupní hale.
          Bylo dohodnuto: Doporučit důvěrníkovi a funkcionářům vchodu, aby si opravili těsnění podle vchodu č. 15.

Zapsal ing.Ondra

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář