Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 19.výborovky

29. 2. 2008
Zápis
ze 19. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 25.2.2008
Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
p.Valášek- místopředseda
ing Gottlieb-člen
Přizvaní: Paní Ivičičová-předsedkyně K.K.
p. Polášek člen K.K.


Program: 1) Přezkoumání stanoviska k provedení mříží SV dveří.
2) Zajištění projektu elektro
3) informace o nabídkách digitální televize.
4) Ostatní

ad 1) Pan Valášek předložil návrh potencionálního dodavatele mříže na SV dveře včetně nabídkové ceny. Mříž byla vnější a proto byl návrh zamítnut.. Rovněž byla opětovně prodiskutována možnost zazdění dveří. Znovu byla tato možnost zamítnuta pro absenci souhlasu 75% vlastnických podílů a neplánované finanční nároky. (cca 100 tis.Kč bez oken) Bylo dohodnuto, že dveře budou zajištěny zevnitř bíle natřenými trubkami připevněnými do zdiva. Dodávku zajistí p. Valášek.
Dveře ve vchodě č. 16 budou opraveny. Zajistí předseda.
Ad 2) Před objednáním projektu na rekonstrukci hlavních elektrorozvodů vyžádat od správce v souladu s Čl II. B. písm.6 Smlouvy o zajištění správy spol. prostor dokumentaci současného stavu elektrorozvodů. Tato dokumentace bude podkladem pro zpracování projektu. Projekt je nezbytný pro provedení výběrového řízení na dodavatele (náklad podstatně přesahuje 50 tis. Kč).
Ad 3) Vyžádali jsme informaci o možnosti zabezpečení příjmu digitální televize do 10.10.2010. Od fy.Net-CONNECT, která vlastní v našem domě kabelový rozvod pro internet jsme dostali informaci, že po jejich kabelech zajistí přenos digitálního signálu v době zahájení vysílání.
Fy AEL Communications ČR nám nabídla bezplatné zpracování technického řešení i finanční nabídku pro příjem digitálního signálu vlastním anténím systémem.
Přestože se nyní jeví nejlepší nabídka fy NET-Connect, bylo dohodnuto, že bude druhá firma požádána o bezplatné zpracování nabídky.
Ad 4) -- Sprejery pomalovaná fasáda byla provizorně opravena. Bylo dohodnuto, že definitivní úprava bude provedena až po 3 měsících, pokud sprejeři znovu nezaútočí. Pomalované dveře nebyly zatím natřeny.
-- Při montáži satelitu (Kučerovi z č.13) na střechu domu byla zjištěna kondenzace vodních par na tepelné izolaci v bezprostřední blízkosti starého nefunkčního dešťového svodu o kterém se předpokládalo, že byl zasypán při budování sedlové střechy. Aby dále ke kondenzaci par nedocházelo, byly u všech svodů prořezány větrací otvory. Dodavatel RENOMIX přislíbil dodat 5 ks potrubí k vyvedení páry nad tepelnou izolaci.
--


Zapsal: ing.Ondra

Pro správce SBD:
1-Obracíme se na Vás se žádostí o předání skutečného provedení hlavního rozvodu elektroinstalace.
2-prosíme o dodání informace, zda bude SBD organizovat zajištění příjmu digitální televize či nikoliv.


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář