Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 21.výborovky

6. 6. 2008
Zápis
ze 21. mimořádné schůze výboru SVJ C 12-16, konané 20.5.2008

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
p.Valášek- místopředseda

Program: 1) předložení konceptu změny Prohlášení vlastníka.
2) Oprava poškození společného majetku
3) Výsledek brigády
4) Ostatní
Ad 1) byla zpracována koncepce novely Prohlášení vlastníka v souladu s rozhodnutím výboru z 27.3.2008.
Koncept byl zaslán e-mailem všem funkcionářům k posouzení a k připomínkám.
Ad 2) Výboru bylo nahlášeno, že bylo násilně poškozeno těsnění v jedněch vstupních dveřích. Škoda byla projednána s vlastníkem bytu, jehož přičiněním došlo ke škodě. Vlastník této bytové jednotky souhlasí s úhradou nákladů na opravu.
Bylo zjištěno, že působením jednoho bytu byla částečně poškozena malba na jednom patře schodiště. Rovněž tento vlastník souhlasil s úhradou opravy malby.
Oprava poškození bude objednána u SBD Hodoňan.
Ad 3) 11.4. t.r. proběhla brigáda na údržbě domu. Byl vyčištěn tepelný kanál, opraven nátěr sprejery poškozené fasády, ořezány stromy a keře v těsné blízkosti fasády a natřeny některé zadní dveře a rozvodné skříně počmárané sprejery. Výbor děkuje všem, kteří se brigády zůčastnili.
Ad 4) --Někteří vlastníci jednotek chtějí informace o konstrukci platby do FO.
Bylo dohodnuto, že bude ve vchodech opět vyvěšena tabulka s popisem výpočtu plateb ve vztahu k usnesení Shromáždění vlastníků.
-- Dosud nemáme k dispozici podklady pro zpracování projektu rekonstrukce elektrických rozvodů.Nelze tedy zahájit práce na přípravě akce bez toho, aniž bychom porušili stanovy SVJ..
--Někteří vlastníci bytů nedodržují Stanovy SVJ Čl. VIII. bod 2. písm.k), poněvadž nehlásí výboru změnu vlastníka, nebo nájemníka a změny v počtu osob obývajících byt. Z toho důvodu bude ve vchodech vyvěšeno upozornění obyvatelům domu.


Zapsal ing.Ondra 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář