Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 23. schůze výboru SVJC 12-16, konané 30.9.2014

 

Zápis z 23. schůze výboru SVJC 12-16, konané

30.9.2014

Přítomni: ing.Ondra – předseda výboru
ing. Stokláska- místopředseda výboru
pí. Kmínková- člen výboru
Přizvaní: pí.Ivičičová-předsedkyně kontrolní komise
p. Raška -místopředseda kontrolní komise
pí Gotliebová- člen kontrolní komise
p.Čada

Program:1) kontrola úkolů z minulé schůze
2) svolání shromáždění vlastníků - termín, úkoly
3) kandidáti do výboru a kontrolní komise pro volby
4) nové stanovy k předložení vlastníkům

Ad 1-- k bodu Ad 3) Vchodové schůzky proběhly. Oprávněné připomínky z řad přítomných
vlastníků byly zahrnuty do nových Stanov SVJ.
-- k bodu Ad 4) Upravené stanovy byly vyvěšeny na vchodových nástěnkách a vlastníci byli
vyzváni k případným posledním úpravám. Správce Hodoňan e-mailem zaslal další vhodné
návrhy, které byly zapracovány do návrhu Stanov.

Ad 2) Bylo dohodnuto, že 17. Shromáždění vlastníků bude svoláno na 11. listopadu 2014.
V programu tohoto Shromáždění bude pouze schválení Stanov společenství vlastníků
za účasti notáře.
Tentýž den bezprostředně po 17. Shromáždění bude 18. Shromáždění vlastníků s programem:
a)volba nového výboru a kontrolní komise.
b) Schválení dlouhodobého plánu a projektu „
Dokončení oprav bytového domu Cihlářská 12-16“
Obě Shromáždění by byla svolána dvěma pozvánkami na jednom tiskopise. Jednání
18. Shromáždění budou řízeno podle nově schválených Stanov SVJ..

Ad 3) Na nástěnkách a na naší webové stránce budou vlastníci vyzvání, aby se zájemci o funkci
ve výboru a kontrolní komisi přihlásili do 7.10. Na výborovce téhož dne bude podle počtu
uchazečů zvolen způsob volby a pak vyvěšena na nástěnky kandidátka s potřebnými
dokumenty.

Ad 4) Po prodiskutování připomínek správce a jejich zapracování do konečného znění Stanov bylo dohodnuto předložit Stanovy Shromáždění vlastníků ke schválení.

 

Zapsal ing.Ondra


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář