Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 23. výborovky

25. 7. 2010
Zápis
 z 23. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 23.7.2010
               
Přítomni:  ing Ondra- předseda výboru
         p.Valášek-místopředseda výboru
     
Přitomni: pí.Šlitrová - kontrolní komise  

Program:  1) Kontrola úkolů z 21. výborovky
2) Závěr ze zateplení vstupních hal.
     3) Oprava stoupaček
     4) Ostatní (připravte si témata k projednání)

ad.1 - Požární plán byl zpracován a konzultován. Bude předložen Shromáždění vlastníků ke  schválení. Návrh bude vyvěšen ve vchodech domu.
-  Únikové cesty budou vyznačeny po schválení požárního plánu Shromážděním vlastníků
- Technologie zateplení stropů vstupních hal byla pozměněna v souladu s doporučením projektanta.
- Otázka dodatečného počtu hasících přístrojů dosud nebyla dořešena.
   
ad.2  Protokolární přejímka prací na zateplení vstupních hal proběhla 9.6.2010. 
         Hodnota díla činí 78807,7 Kč. Zjištěné závady byly již odstraněny.
 
Ad.3  Praskání stoupaček TUV pokračuje ( v bytech, kde nebylo uvolněno potrubí TUV v horních    úchytech).  Podle schváleného dlouhodobého plánu má být výměna stoupaček provedena v letech 2011 až 2016.  Bylo dohodnuto že s pracemi započneme již letos.
         Na naši žádost nám SBD Hodoňan zaslal rozpočet na výměnu stoupaček na TUV včetně recirkulačních trubek, S výměnou trubek na SV se nepočítá..  Oprava jedné stoupačky by stála 19077 Kč bez DPH.
          Protože se jedná o akci s náklady vyššími jak 50000Kč, je nutno provést výběrové řízení.
     Podmínky výběrového řízení zpracuje  a umístní na internet předseda. Výbor i zástupce kontrolní komise považují tento způsob výzvy k účasti na výběru firem za dostatečně průkazný.
          Podmínky musí respektovat tvorbu zdrojů pro financování akce.

Ad.4.  Reklamovali jsme drobné závady na dodávce oken ve 2 bytech.
          Správce nám sdělil, že stanovení ceny TUV vychází z naměřených hodnot spotřeby tepla v letních měsících. Tento způsob odpovídá platné vyhlášce.


Zapsal: ing Ondra