Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 23.výborovky

24. 7. 2008
-1-
Zápis
ze 23. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 23.7.2008


Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
        p.Valášek- místopředseda
        ing Gottlieb-člen

Přizvaní: Paní Ivičičová-předsedkyně K.K.
      p. Raška –místopředseda K.K.

Program: 1) Zajištění projektu elektro .
       2) projednání návrhu změny Prohlášení vlastníka
       3) Nové informace
   4) Ostatní .(pravidla pro vyplácení odměn, kontrola ventilů, ucpaná rýna )

 Ad 1)  Obdrželi jsme od správce částečné podklady pro Projekt rekonstrukce elektrorozvodů ve společných částech domu. Podle ústně obdržených informací od p. Gažka, jsou podklady dostatečné pro tento účel. Údajně byly konzultovány s revizorem elektrozařízení.
      Prozatím máme jedinou nabídku projektanta, který má volnou kapacitu na podzim t.r. Tento termín odsunuje provedení výběrového řízení až na konec roku 2008.
      Bylo dohodnuto: -Provést průzkum získání dalšího projektanta.
  -Pokud nebude získán do 31.7. jiný projektant s kratším termínem zpracování, projektu,  bude podepsána smlouva se současně známým.
-Členové výboru a kontrolní komise provedou v domě (i mezi vlastníky)   průzkum    za účelem zjištění rozsahu rekonstrukce, což se stane dalším podkladem pro projekt.

Ad 2) Připomínky ke zpracovanému  návrhu změny Prohlášení vlastníka, až na jednu připomínku, nebyly  dodány.
 Bylo dohodnuto: -Zpracovaný návrh bude vyvěšen ve vchodech s žádostí o písemné připomínky vlastníků .
                              -V průběhu měsíce srpna a září svolat domovní schůzky v jednotlivých vchodech
    a projednat návrh.
                              -Pokud bude evidentní, že bude návrh přijat, bude předložen Shromáždění vlastníků ke schválení. 

Ad 3)-     V domě byly na náklad potencionálních dodavatelů digitální televize rekonstruovány kabelové rozvody. Dodávka digitálního signálu od UPC bude pravděpodobně možná v krátké době. Od Net-Connect (optický  kabel veden po střechách), podle jejich sdělení, v roce 2010.
- Policie dosud odložila všechna naše hlášení o škodách na fasádě i dveřích způsobených sprejery. 
- Několikanásobné opravy a očisty sprejerských stop byly provedeny svépomocí zakoupenými prostředky.


-2-Ad 4) Aby se nezanesly ventily ve společných prostorách, bude provedena jejich kontrola (uzavření a opětovné otevření) .
    Objedná se u fy Raška.
          Pí Lojkásková nahlásila, že při silnějších deštích přetéká okap nad balkónem p. Hřiby. Je nutno zjistit důvod.
    Provede p.Raška.
         Byla předložena upravena pravidel pro vyplácení odměn funkcionářům.  Zvyšují se odměny vchodovým důvěrníkům na dvojnásobek.Návrh bude zaslán e-mailem funkcionářům Na příští schůzi výboru bude provedeno schválení.
         Konstatuje se, že vlastníci nehlásí změny v počtu osob v bytě a změny nájemníků, což je v rozporu se stanovami SVJ. Tato povinnost byla zveřejněna na nástěnkách, avšak bez výsledku, až na malé výjimky. Důvěrníci upozorní vlastníky na tuto povinnost.
         Konstatuje se, že na většinu vlastníků není kontakt, což může v případě havárie znamenat ohrožení majetku SVJ i vlastníků. Je třeba, aby důvěrníci požádali vlastníky o sdělení telefonních  čísel.
         Ve vchodě č. 14 praskla stupačka na vodu . Byla povolána pohotovost SBD.
         Bylo dohodnuto, že do projektu rekonstrukce elektriky bude zahrnuta i výměna kabeláže pro domácí telefony.


Zapsal ing.Ondra
        
               


 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář