Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 24. výborovky

15. 9. 2010
Zápis
 z 24. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 13.9.2010
Přítomni:  ing Ondra- předseda výboru
         p.Valášek-místopředseda výboru
         pí. Kosíková-člen výboru
Přitomni: pí. Ivičičová – předsedkyně kontrolní komise 
        p. Raška- místopředseda
        pí. Šlitrová-člen
Program:  1) Vypsání výběrového řízení na Stoupačky-Doporučení firem
                2) Řešení opravy poškozené fasády od sprejerů
                3) Zaslání podkladů na dotaci pro ČMRaZB
    4) Zahájení přípravy pro Shromáždění vlastníků
    5) Ostatní- zpráva o výsledku zateplovacích opatření.
Ad 1. Podle závěrů z 23. výborovky byl zpracován Návrh podmínek výběrového řízení pro   rekonstrukci stoupaček TUV. Návrh (výzva pro podání nabídky) byl vyvěšen na vchodových nástěnkách. Do dnešního dne nebyla k němu ze strany vlastníků vznesena žádná připomínka.
         Bylo dohodnuto: - Výzva pro podání nabídky bude umístěna na internetové stránce      epoptávka.cz
                          Dále bude předána správci SBD Hodoňan,
                           a tmvojacek@seznam.cz
Ad 2. Severní fasáda domu a východní fasáda je poškozena sprejery. Poškození bylo nahlášeno policii. Předpokládá se, že oprava firmou bude stát cca 6 tis. Kč. Při opravě svépomocí by     náklady byly podstatně nižší. Náklady nebyly dosud oznámeny policii.
          Bylo dohodnuto, že se vyhlásí brigáda na 23.9.2010 .Pokud se brigáda neuskuteční, zadá se oprava firmě.
Ad 3. Do 3. října je nutno zaslat ČMRaZB dokumentaci pro poskytnutí dotace. Zajistí Ondra
Ad 4. Současnému  výboru končí funkční období. Je nutno navrhnout novou kandidátku. Vyhlásí se anketa, kterou se prověří zájem o konkrétní osoby do výboru a kontrolní komise.Anketa bude podkladem pro sestavení kandidátka. Termín ukončení ankety do 30.10.2010.
    Na Shromáždění vlastníků je třeba schválit Požární plán, který je hotov, ale nebyl dosud předložen k diskusi. Bude vyvěšeno 14 dnů před Shromážděním, které bude koncem listopadu nebo začátkem prosince.
Ad 5.  --Bylo provedeno zhodnocení účinnosti opatření, které se dosud v domě provedly  z důvodu snížení spotřeby tepla.
    Prověřením dat jsme zjistili, že počínaje rokem 2002 do konce roku 2009 ušetřil náš dům  11491 GJ, což na nákladech na teplo činí 4464286 Kč.
     Přibližné náklady na zateplovací opatření , po odpočítání státních dotací činí cca 4,670 mil Kč. Je tedy zřejmé,  že jsme naše prostředky investovali mimořádně efektivně.
--Kolem přístupového chodníku vchodu č. 16 je propadlá země. Rovněž je potřeba opravit chodník –z části propadlý a chybí obrubník. Jedná se pravděpodobně o následek minulého zásahu Eonu. Požadavek na opravu bude odeslán MěÚ. Zajistí Ondra

Zapsal ing. Ondra 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář