Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 25. schůze výboru SVJC 12-16, konané 4.11.2014

Zápis z 25. schůze výboru SVJC 12-16, konané 4.11.2014

Přítomni:   Ing. Ondra - předseda výboru
Ing. Stokláska - místopředseda výboru
         pí. Kmínková - člen výboru

Přizvaní: pí.Ivičičová – předsedkyně kontrolní komise   
pí.Gottliebová- členka kontrolní komise
         pa. Čada

Program: 1)kontrola úkolů z poslední výborovky
                2)odsouhlasení zpráv, které budou předneseny na Shromáždění
                3)Ostatní (Energetický štítek, neproplacené ale provedené práce...)

Ad1) Úkoly byly splněny všechnyMateriály pro S.V vytiskne a vyvěsí do vchodů ing.Ondra  6.11.
         Kandidátku vyvěsí do vchodů ing.Stokláska
         Plagátky o Shromáždění vyvěsí pí Kmínková
         SMS s informací odešle pí.Ivičičová
         e-maily odešle ing.Stokláska

Ad2) Bylo projednáno znění následujících zpráv:
        a) Úvod ke hlasování o stanovách pro 17. Shromáždění vlastníků
        b) Zdůvodňovací zpráva ke schválení projektu  „Dokončení oprav bytového domu Cihlářská 12-16“
      c)Zpráva o činnosti výboru SVJ za rok 2014
       d)Zdůvodňovací zpráva o návrhu Dlouhodobého plánu.
       e)Částečná finanční zpráva za 4.q.2013 a 1.-3.q.2014
        Zprávy dle bodu b-e jsou určený pro 18.Shromáždění vlastníků.
     Přítomní zprávy po úpravě odsouhlasují.

Ad3) --Správce nás upozornil,
 že nemáme a nebudeme mít  k 1.1.2015 platný Energetický štítek.
        Zpracovaný Energetický štítek, který byl součástí projektu Dokončení oprav... , nemohl
        nabýt platnosti, protože nebyl projekt realizován. Hodoňan nám nabízí zpracování
        tohoto dokumentu za částku 6500Kč. Za nedodržení zákona lidem hrozí pokuta
         u právnických osob až 200 tisíc korun.

        Bylo rozhodnuto, že bude zpracování Energetického štítku objednáno
        – Dosud nebyly vykonavately profakturovány provedené práce. Jedná se o:
            … Kontrola kohoutů a šoupat v tepelném kanále
            … Obnova HUP na severním štítě budovy
            … Úprava škrabáků před vchodovými dveřmi ..nejsou hotovy u vch.14 a 16
       Zhotovitelé budou vyzváni ,aby práce vyfakturovali nejpozději do 30.11.2014

Zapsal Ing.Ondra

         

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář