Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 25. výborovky

8. 10. 2010
Zápis
 z 25. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 7.10.2010

Přítomni:  ing Ondra- předseda výboru
         p.Valášek-místopředseda výboru
         pí. Kosíková-člen výboru
Přitomni: pí. Ivičičová – předsedkyně kontrolní komise 
        p. Raška- místopředseda
Program: 1) posouzení výběrového řízení na rekonstrukci stoupaček
        2) dopracování ankety pro výběr kandidátů do výboru a kontrolní komise.
                3) Účast na sympoziu o bytovém fondu
        4) příprava Shromáždění vlastníků
        5) Zajištění kontaktu s obyvateli bytů v případě havárie- telefony,
                   adresy pobytu

Ad 1) Výzvu pro podání nabídky na rekonstrukci stoupaček jsme umístnili na serveru „ePoptávka“. 14.9.2010 nám bylo nám oznámeno, že nabídku odeslali 476 firmám.
    Do soutěže se však přihlásily pouze 3 firmy.
a) Fy. Milan Ručný Strážnice  Nabídka byly zaslána elektronicky. Nabízela pouze reference a cenu, která však byla mimořádně atraktivní- 8800 Kč na jednu stoupačku, . Pro nesplnění všech podmínek poptávky byla firma vyřazena z další soutěže.
b) SBD Hodoňan .Cena za dodávku včetně DPH činí 303210,-Kč. Záruka na materiál dle záruky poskytované výrobcem min. 20 měsíců, na ostatní práce 60 měsíců.
c) Vladimír Vintrlík Velké Němčice Cena za 1 stoupačku 15475.-Kč. Za celou dodávku 255065.-Kč včetně DPH. Záruka na plastové trubky 10 let, na montážní práce 60 měsíců.
Bylo dohodnuto:1. Od fy Vinrtlík  požadovat vysvětlení, zda je uchycení potrubí kluzné či   nikoliv. Zda řešení eliminuje roztažnost trubek v celé délce.
                          2. Požádat obě zbývající firmy o vyhotovení Návrhu Smlouvy o provedení   práce. Nejlepší Návrh bude znamenat vítěznou firmu. Požádat firmy o vystavení návrhu do 30.11.2010. Vítěznou firmu určí nově zvolený výbor a kontrolní komise.
Ad 2) Pan Raška předložil návrh textu Ankety pro výběr funkcionářů.  Pí. Ivičičová text doplnila. Dnešní schůze text schvaluje. Anketa bude anonymní. Anketní lístky budou vloženy do všech dopisních schránek do 20.10.2010.
Ad 3) Obdrželi jsme pozvánku na sympozium o revitalizaci bytového fondu 20 a 21. 10. V Brně. Nikdo nebyl delegován.
Ad 4) Pro podrobnou přípravu Shromáždění vlastníků bude určena výborová schůze dne 25.10.2010
    Zprávu o činnosti výboru zpracuje ing.Ondra,
    Zprávu o činnosti kontrolní komise vypracuje pí. Ivičičová
    Zprávu o čerpání fondu oprav zpracuje ing. Ondra
    Návrh na kandidátku včetně projednání s kandidáty na základě ankety zpracuje kontrolní komise.
    Návrh na usnesení zpracuje pí. Kosíková
    Návrh na pozvánku zpracuje p.Valášek
Ad 5)-- Nadále trvá problém s kontaktem na vlastníky nebo nájemníky bytů v případě havarijních situací. Vlastníci budou vyzváni na nástěnkách, aby dodali výboru své telefonní číslo, nebo e-mail. Zpracuje pí. Kosíková.
--  Podklady pro dotaci byly zaslány na ČMZaRB. Banka nyní požaduje zasílání dokumentů
     v předstihu.
-- Oprava fasády postříkané sprejery nebude uhrazena z FO, nýbrž ze sankce, kterou obdržel předseda za chybné rozhodnutí. (viz zápis z přejímacího řízení zateplení vstupních hal).

Zapsal Ing.Ondra

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář