Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 25.výborovky

6. 11. 2008
Zápis
ze 25. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 4.11.2008


Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
p.Valášek- místopředseda
ing Gottlieb-člen
Přizvaní: .
p. Raška –místopředseda K.k.
Program: 1) Zhodnocení vchodových schůzek a přijetí závěrů z nich
2) Příprava Shromáždění vlastníků.
-stanovení termínu
-návrh kandidátky do výboru a kontrolní komise
-návrh programu
3) Odsouhlasení smlouvy o zřízení a provozování technického zařízení sítě elektronických komunikací (Net-connect)
4) Informace (o projektantovi elektro, digitalizace rozvodů, )
5) Ostatní

ad 1) V souladu s rozhodnutím výboru a kontrolní komise se uskutečnily vchodové schůzky. Účast vlastníků na schůzkách nepřekročila 50% vlastnických podílů.
Z toho důvodu nelze věrohodně předpokládat, zda projednávaný záměr o změně Prohlášení vlastníka získá potřebnou většinu. Záporné názory na změnu se však až na jeden případ nevyskytly.

Bylo dohodnuto: Zda se změnou Prohlášení vlastníka souhlasí většina vlastníků, bude ověřeno mezi vlastníky anketou . Pokud bude získáno 75% podílů, bude výbor na Změně dále pracovat.
Anketu projednají s vlastníky důvěrníci v průběhu 11.a12.měsíce.

Účastníci schůzek vyslovili přání, aby se škody po sprejerech ihned opravovaly.

ad 2) Shromáždění vlastníků musí proběhnout v souladu se zákonem nejpozději do 3.12.2008. Pozvánky musí být předány do 19.11. (14 dnů předem)
Součástí Shromáždění by měly být i volby do výboru a kontrolní komise, přestože funkční období končí stávajícím funkcionářům 14.2.2009. Jinak by muselo být Shromáždění v krátkém intervalu po sobě.
Vzhledem k rozpracovaným a nedokončeným akcím je vhodné navrhnout ke schválení prodloužení funkčního období stávajícímu výboru a kontrolní komisi o další 2 roky. Přesto je nezbytné požádat vlastníky o jiné návrhy do výboru a kontrolní komise.
Program na Shromáždění bude projednán a odsouhlasen 10.11. na 26.výborovce. Koncept předán.

Ad 3) Net-Connect zřídil v našem domě na vlastní náklad a se souhlasem výboru SVJ kabelový rozvod pro internetové připojení a s naším souhlasem provedl propojení naší sítě optickými kabely pro vysokorychlostní přenos dat (použitelný i pro přenos digitální televize). Dnes byla projednána a odsouhlasena s uvedenou firmou Smlouva o zřízení a provozování technického zařízení sítě elektronických komunikací.
Pro manipulaci se zařízením firma na svůj náklad zvětšila délku pochůzných chodníků pod střechou.

Ad 4) Původní příslib projektanta na vypracování projektu Rekonstrukce elektrických kabelů v domě nevyšel. Proto byl požadavek na projekt umístěn na internetu. Zatím se přihlásili 2 projektanti. Oba však vyžadují digitalizaci našich projekčních podkladů.
Bylo dohodnuto, že podklady necháme zdigitalizovat.

Ad 5) Na běžném účtu u České spořitelny je 103042,63Kč nadbytečně uložených, které nejsou účelně využitelné . Z toho důvodu se schvaluje jejich převedení na náš podúčet u správce.


Zapsal. Ing Ondra

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář