Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 26. výborovky

23. 11. 2008
Zápis
ze 26. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 17.11.2008
  Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
               p.Valášek- místopředseda
               ing Gottlieb-člen
 Přizvaní: pí. Ivičičová- předsedkyně K.k.
               p. Raška –místopředseda K.k.
               p. Polášek- člen K.k.
Program: 1) Kontrola plnění úkolů.
               2) Odsouhlasení zprávy o činnosti výboru
               3) Odsouhlasení částečné finanční zprávy
               4) Rozdělení povinností na Shromáždění vlastníků 2.12.2008
Ad 1) – převod nadbytečných prostředků z běžného účtu na účet správce nebyl dosud proveden.
    Odpovídá: ing Ondra                Termín: 30.11.2008
-  Výzva k přihlášení vlastníků  do kandidátky byla vyvěšena.
     Zatím žádná odezva.
- Průzkum o změně Prohlášení vlastníka ještě nebyl zahájen
   Odpovídá: ing. Ondra                Termín: 30.11.2008
- Pozvánky na Shromáždění vlastníků byly rozdány. Správci bude předána 18.11.   s připomenutím přednesení Účetní uzávěrky  za r.2007 a jejím předložení ke schválení.
- Konečně se na výzvu uveřejněnou na internetu ozvali projektanti  elektro. Byl navázán kontakt s nejbližším z nich. Předpokládá předložit projekt do konce února, což nám vyhovuje, poněvadž za nejvhodnější dobu pro provedení výběrového řízení považujeme květen-červen 2009. (Krize)
Ad 2)  Koncept zprávy byl zaslán funkcionářům e-mailem.
          Dnešního dne byla zpráva schválena.
Ad 3)  Byl přednesen koncept částečné finanční zprávy. Zpráva nemůže obsahovat výsledky 4.čtvrtletí. Bylo rozhodnuto zredukovat rozsah zprávy a výsledky zveřejnit na nástěnkách.
Ad 4)  Rozdělené povinnosti byly předány funkcionářům prostřednictvím e-mailu.

Zapsal: ing Ondra

Vzhledem k informační nedůležitosti pro vlastníky, nebude zápis vyvěšen ve vchodech na nástěnkách.
       
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář