Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 2.výborovky SVJ konané13.2.2009

17. 2. 2009
Zápis
Z 2. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 13.2.2009

Přítomni:ing Ondra- předseda
       p.Valášek-místopředseda
       ing Gottlieb-člen

Přizvaní: pí. Ivičičová- předseda K.K.
        p. Raška –místopředseda k.k.

Program: 1)  Zjištění počtu bydlících v bytech
    2)  Úprava vchodových dveří
3) Anténa pro STV
4) Zpráva o splnění úkolu o satel. příjmu
5) Ostatní

Ad 1)  Do 25. 2. musí výbor předložit  správci k zúčtování počty osob bydlících v bytech  v průběhu roku 2008.  Bohužel velká část vlastníků změny v počtu osob ve vlastním bytě výboru nehlásí, což je v rozporu se Stanovami SVJ Čl.VIII ,bodu 2,písm.k) .
         Bylo dohodnuto:  do 22.2. zjistí důvěrníci pohyb osob v bytech svého vchodu a předají stav předsedovi.
    Aby se podobná situace neopakovala, navrhne kontrolní komise sankce za neplnění této Stanovami určené povinnosti (Čl.VI písm.8 ).

Ad 2) Návrh p. Rašky se jeví zatím jako neuskutečnitelný pro následující důvody:
1. Schody ke vstupním dveřím, včetně nájezdu pro kočáry a kola, by se musely posunout  do chodníku (vybudovat nové) .
2. Musel by se vykoupit pozemek od MěÚ pro předsunuté schodiště.
3. Prostor mezi oběmi dveřmi je krátký. Podstatně by to ztížilo manipulaci s kočárky i koly.
Byla prověřena možnost náhrady stávajících ocelových dveří dveřmi hliníkovými. Tyto dveře by byly zasazeny místo stávajících do nových zárubní. Ostatní prosklená část vstupního prostoru by byla zachována. Navrhovaná cena za 1 dveře činí 24-26 tis.Kč. (za troje dveře cca 75 tis.Kč.) Výrobci plastových dveří o tuto alternativu nemají zájem.
 Je třeba ověřit, zda tato verze získá potřebnou podporu vlastníků.
Bylo dohodnuto: Průzkum souhlasu provedou důvěrníci a výbor do 31.3.2009.
                           Výbor zpracuje návrh na financování a předloží jej důvěrníkům pro   potřeby průzkumu.

Ad 3. Zástupce výboru se zúčastnil semináře o STV.
           Na semináři nebyl doporučován převod digitálního signálu do analogového, který by nevyžadoval nutnost použití set-boxu u  každého staršího televizoru (neperspektivní).
    Jako nejperspektivnější a nejkomplexnější se jeví satelitní příjem, který je však v současnosti podmíněn vlastnictvím satelitního přijímače v každém bytě.
            .  Od 1.4.2009 bude vysílat multiplex 2 (Nova, Prima, Barandov).  Od listopadu 2009 vysílá multiplex 1 (ČT1, ČT2, ČT24, ČT4) . Nezbytné opatření vlastníků  pro příjem je, že si každý musí pořídit set-box, pokud nevlastní televizor s digitálním tunerem.
    Bylo dohodnuto: Vzhledem ke krátkému času do zahájení vysílání se urychleně provede rekonstrukce STA na digitální příjem nejméně na Multiplex 2. Vzhledem k tomu, že náklady na tuto verzi nepřekročí 50 tis.Kč , může podle Stanov Čl.V. bodu 4, písm.f o rekonstrukci rozhodnout pouze výbor a to i bez výběrového řízení.
    Předseda objedná rekonstrukci u Fy NOEL. Ověření antény a schopnosti přenosu signálu a nabídkovou cenu ( cca 14 tis.Kč) již na naši žádost uvedená firma provedla.

Ad 4.   Na základě požadavku obyvatel vchodu č.13 uvedla fy. Rates do provozu satelitní příjem do domácností, které jej požadovaly.

Ad 5. -  Správce nám ústně sdělil, že souhlasí se změnou Prohlášení vlastníka v tom případě, pokud bude 100% souhlas ostatních vlastníků.
    Bylo dohodnuto: Výbor zjistí dotazem u právní služby, zda musí být pro tento případ 100% souhlas, či pouze 75% souhlas.
- Rozdělení funkcí v kontrolní komisi: předseda-pí Ivičičová. Zástupce-p.Raška

Zapsa: ing.Ondra
   

   
   
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář