Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 3. schůze 7.výboru SVJC 12-16, konané 11.3.2015

3. 4. 2015


Společenství vlastníků jednotek Cihlářská čtvrť 12-16      695 03 Hodonín

Zápis z 3. schůze 7.výboru SVJC 12-16, konané 11.3.2015
 

Přítomni:        Ing. J.Stokláska - předseda výboru, D. Čada - místopředseda výboru a za č.15,
V. Raška - člen výboru

Přizvaní:        K. Ivičičová – předsedkyně kontrolní komise, P. Kmínková - místopředsedkyně kontrolní komise, M.Gottliebová- členka kontrolní komise, Ing. M. Ondra – pověřený PANEL2013+

Domovníci:    R. Vaculovičová za č.12, A. Zapletalová za č.13, L. Hüblová za č.14, O. Hřiba za č. 16 

Zápis projednávaných bodů:

1) PANEL2013+
Pan projektant Macek dodal objednané doplnění projektu a zpracování Energetického posudku.
Byla určena akční skupina pro plnění úkolů k akci PANEL2013+ ve složení p. Ondra, p. Ivičičová a p. Stokláska.

Po schůzi výboru: Ve středu 19.3. se sešla akční skupina a rozdělila si mezi sebe úkoly, potřebné pro podání žádosti na SFRB,  další schůzka bude 20.4. v 18 hod. u pana Ondry.

2) Energetický průkaz našeho domu
Průkaz energetické náročnosti budovy vydaný dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č.78/2013 Sb. je přiložen k zápisu a bude umístěn na naší budově viditelně ve vchodě č.16.
Originál s výpočty je uložen u p. Stoklásky.

3) Informace ze schůze Občanského sdružení Hodonín-sever
            Výzva pro obyvatele, aby si všímali potkaních nor a hlásili je p. Stokláskovi – viz příloha zápisu
            Plošná deratizace bude provedena v dubnu firmou Chavet z Vracova.

4) Informace ze schůze SBD Hodoňan         Za správu a hlášení změn v bytě je zodpovědný vlastník.   

5) Informace od vchodových domovníků:    Obsazení nových domovníků:
ve vchodě č. 13 je domovnicí paní Anna Zapletalová (byt č. 6), ve vchodě č. 14 je domovnicí paní Lucie Hüblová (byt č. 5) a ve vchodě č. 15 je domovníkem pan Daniel Čada (byt č. 10).

            Výborem bylo schváleno udělání jedné kopie klíčů od všech společných prostor našeho domu, budou sloužit pro případy nouze – klíče budou uloženy u předsedy. Tímto vyzíváme vchod č. 13, aby dodal klíče.

            Bude provedený nový popis tlačítek zvonků – v případě změny jména na zvonku nahlaste změnu domovníkovi do 24.4. Tisk a výměnu zajistí p. Stokláska.

Výzva pro majitele odložených věcí ve společných prostorách, a to hlavně na chodbách, podestách a v místech se zvýšenou četností pohybu osob, aby provedly jejich neprodlené odstranění.

6) Ostatní
- Všechny domy pod SBD Hodoňan mají zrevidovanou pojistku platnou od ledna 2015.
- V případě výměny topných těles je potřeba provést teplotní výpočet odbornou osobou (např. Coop Therm s.r.o. www.cooptherm.cz, nebo p. Březina tel. 728 084 207)
- Ve vchodě č.12 byla osazena nová schránka našeho SVJ, je určena pro korespondenci, ale i pro vás, obyvatele našeho domu, pro možnost vyjádření vašeho názoru či dodání podnětu na činnost.

7) Další schůze výboru je naplánovaná na 13.5.2015                                                          Zapsal: Stokláska


1.png

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář