Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 3.výborovky

30. 3. 2009
Zápis
Z 3. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 13.3.2009

Přítomni:ing Ondra- předseda
       p.Valášek-místopředseda
       ing Gottlieb-člen

Přizvaní:    p. Raška –místopředseda k.k.

Program: 1) Rozhodnutí o práci na změně Prohlášení vlastníka
                2) Uzávěrka návrhu o výměně vstupních dveří
                3) Ostatní
Ad 1) Byl proveden průzkum zájmu o změnu Prohlášení vlastníka ve všech vchodech.  Při průzkumu nebyli zastiženi vlastníci v počtu 14. (Současné bydliště je mimo náš dům včetně SBD). Se změnou souhlasí 36 vlastníků, kteří zastupují 54,8% podílů. Nezájem byl zjištěn především ve vchodech č.14 a 16.
     Podle názoru výboru i kontrolní komise není podpora změny dostatečně veliká a není zaručena jistota, že by byla Shromážděním vlastníků v potřebné úrovni schválena.
          Výbor se dále nebude změnou Prohlášení vlastníka zabývat.
         Výbor se nadále bude řídit dosud platným Prohlášením vlastníka, vydaným SBD Hodoňanem při přejímce bytů.

Ad 2)  Na předchozí výborovce byl navržen způsob náhrady vstupních dveří. V jednotlivých vchodech byl proveden průzkum souhlasu s návrhem . Vchody č.12 a 13 projevili téměř absolutní nesouhlas s poskytnutím půjčky z Fondu oprav pro vchod, který by o náhradu vstupních dveří měl zájem: O výměnu dveří však není zájem v žádném vchodě.
         Protože nebyl získán potřebný počet hlasů, výbor se dále nebude zabývat vstupními dveřmi.     Způsob řešení rekonstrukce a včetně jejího financování ponechá výbor na jednotlivých vchodech. 
    Protože vstupní dveře ve vchodech č.14, 15, 16 mají poškozený ochranný nátěr a těsnění, bude z Fondu oprav v letních měsících zaplacen nátěr všech dveří.

Ad 3) --Zajistit vystavení potvrzení o výši čerpaného úvěru dle příslušného vzoru.
    Předat do ČMRaZB do 29.3.2009
    Odpovídá: ing Gottlieb
       --- Zajistit vystavení potvrzení o splácení jistiny a úroků podporovaného úvěru.
    Předat do ČMRaZB do 5.4.2009
    Odpovídá: ing. Gottlieb
          Splnění těchto podmínek je nezbytné pro obdržení dotace v měsíci dubnu    2009.
       ---Do společné antény byl  zabudován digitální přijímač pro multiplex Vídně. Prostřednictvím seto-boxu lze přijímat 4 rakouské stanice . Od 1.4. by měl být v provozu multiplex 2 (Prima, Nova, Barandov, Nova cinema). Přijímač je rovněž zabudován do STA.

Zapsal: ing. Ondra