Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 5.výborovky

21. 5. 2009
Zápis
z 5. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 12.5.2009
Přítomni:ing Ondra- předseda
       p.Valášek-místopředseda
    

Program: 1) Schválení nabídky na nátěr vchodových dveří
                2) Vyúčtování za r. 2008
                3) Projekt elektro-informace
                4) Ostatní

Ad 1) V souladu s rozhodnutím výboru ze 4. výborovky nám doporučil vedoucí údržby Hodoňanu dodavatele nátěru vchodových dveří. Dodavatel pan Macek, Hodonín předložil nabídku, která obsahuje: Obroušení, oprášení, vytmelení nerovností, základní nátěr, vrchní nátěr všech 5 hlavních vstupních dveří.  Použitá jednotná barva hnědá ALCYTOL.
         Cena dodávky 6600Kč.
    Nabídku výbor akceptuje.

Ad 2) Ve vyúčtování, které obdrželi vlastníci bytů od SBD se nedopatřením objevila chyba. V reklamační době bude chyba napravena a vlastníci obdrží nové vyúčtování.

Ad 3) Na návrh předsedkyně kontrolní komise byla pro zpracování projektu elektro oslovena firma ELMONTA Holešov. S firmou již byla uzavřena smlouva, podle které bude projekt dodán do 30.5.2009. Cena projektu je 50000 Kč+DPH.
          V měsíci červnu bude po příslušném projednání projektu vypsáno výběrové řízení na dodavatele.

Ad 4) ----Správce výboru doporučil, abychom změnili z důvodu změny daňových zákonů systém vyplácení odměn funkcionářům.  Na základě posouzení a doporučení předsedkyně kontrolní komise předložíme Shromáždění vlastníků ke schválení změnu ve způsobu vyplácení odměn funkcionářům na Dohodu o provedení práce.
    ---- V dubnu jsme od ČMRaZB obdrželi státní  dotaci k úvěru ve výši 34 614 Kč.

Zapsal: ing.Ondra