Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 6.výborovky

19. 6. 2009
Zápis
ze 6. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 27.5.2009

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
       p.Valášek-místopředseda
       ing Gottlieb-člen
:          
Přizvaní: pí. Ivičičová   -předsedkyně kontrolní komise
                p. Polášek –člen kontrolní komise

Program:1) posouzení projektu rekonstrukce elektrických rozvodů.
       2) Přijetí závěrů
       3) Ostatní

Ad 1) Předběžně jsme zjistili, že silnoproudá část projektu obsahuje v podstatě totální výměnu veškerého materiálu a zařízení.  Dle našeho názoru je takováto rekonstrukce zbytečná a nákladná.  Projekt neobsahuje posouzení stávajících rozvodů, takže nelze stanovit co je nutno vyměnit a co nikoliv. Vzhledem k tomu nemůže projekt posloužit k výběrovému řízení a odhadu nákladů na rekonstrukci.

Ad 2) Bylo dohodnuto: a) Vrátit projekt k dopracování. Požadovat Posouzení stávajícího stavu a dodržet obsah objednávky „nevyhovující opravit nebo vyměnit“.
                                     b) Objednat revizi s požadavkem zjištění rozdílů mezi skutečností a v současnosti platnými normami.
    Odpovídá předseda výboru.

Zapsal: ing. Ondra