Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 7. schůze 7.výboru SVJC 12-16, konané 14.10.2015 + zápis ze záříjových vchodových schůzek.


Společenství vlastníků jednotek Cihlářská čtvrť 12-16      695 03 Hodonín

Zápis z 7. schůze 7.výboru SVJC 12-16, konané 14.10.2015 + zápis ze záříjových vchodových schůzek.
 

Přítomni:        Ing. J.Stokláska - předseda výboru, D. Čada - místopředseda výboru a za č.15,
V. Raška - člen výboru

Přizvaní:        K. Ivičičová – předsedkyně kontrolní komise, P. Kmínková - místopředsedkyně kontrolní komise, M.Gottliebová - členka kontrolní komise

Domovníci:    R. Vaculovičová za č.12, A. Zapletalová za č.13, L. Hüblová za č. 14

Zápis projednávaných bodů:

1) PANEL2013+
Probíhá výběrové řízení na realizační firmu – termín do 20.10.2015, otvírání obálek proběhne 22.10. v kanceláři SVJC v 18:00.

Výbor dostal nabídku od města Hodonína na odkoupení pozemku pod okapovým chodníkem, smlouva však musí být podepsána všemi vlastníky. Výbor se jednomysleně shodl na výhodnosti odkoupení než pouhého věcného břemene. Připraví informace pro vlastníky.

Vrámci průzkumu výhodnosti úvěru přes SFRB jsme oslovyli pan Tomčalu ze společnosti Partners o průzkum trhu a nejlepší nabídka byla o 100 tisíc vyšší.

Momentálně je v běhu II část žádosti pro SFRB, jejíž součástí je i odhlasování úvěru na schromáždění vlastníků.

Práce  v projektu Dokončení oprav … přestavují:

         Malba schodišť 5 vchodů

         Malba 16 spol. místností

         Nátěr klempířských prvků

         Výměna madel na zábradlích schodišť

Zateplení stropu nad 1. NP. Převážně se jedná o sklepní kóje a společné   místnosti.

         Zateplení venkovní části vchodů, vstupní dveře, schránky do 5 vchodů.

Zazdění 2dveří do sušáren    
        
Zateplení soklu kolem celé budovy

2) Příprava 19. shromáždění vlastníků jednotek 
Termín v úterý 24.11.2015 v 18:00 v salonku restaurace Marina             Program a pozvánky sestaví Ing. Stokláska po schválení výborem doručí vlastníkům ve lhůtě dle platných stanov tedy 15ti dnů.       

3) Popraskaný pravý balkon ve vchodě č.14 :
         p. Čada převzal úkol o vykácení stromu. Výbor zajistí vypracovaní projektu na odstranění škod na balkónech. 

 

4) Informace ze vchodových schůzek:

A) Problém úklidů: Byly osloveny dvě firmy na cenovou nabídku v případě úklidu za celý vchod. Nabídky při stejném rozsahu jsou:

1. 76 Kč na byt za měsíc,

2. 59 Kč na byt za měsíc.

Případní zájemci nechť se informují u svého domovníka.

Výbor dospěl k závěru, po debatě s přítomnými, že není zatím nebude připravovat podklady pro shromáždění ke schválení pokutování vlastníků, kteří si neplní vlastní povinnosti. Věříme, že se situace vylepší.


B) Odkládání věcí ve společných prostorech: tuto problematiku je potřeba řešit průběžně a zavčasu se informovat na vlastníky odložených věcí.
 

 

8) Další schůze výboru – otvírání obálek - je naplánovaná na 22.10.2015 v 18:00    
                                                                                      
Zapsal: Ing. Stokláska

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář