Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 8. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 19.6.2013

 Zápis z 8. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 19.6.2013

Přítomni: ing. Ondra- předseda výboru

ing. Stokláska- místopředseda výboru

pí. Kmínková- člen výboru

 

Přizvaní: Kontrolní komise se omluvila

 

Program.Zhodnocení vchodových schůzek

 

Podle rozhodnutí 7.výborovky se uskutečnily vchodové schůzky s předem určeným programem.

Konstatuje se, že vchodové schůzky byly užitečné, protože se upřesnily názory na celou uvažovanou akci. Škoda, že se spoluvlastníci nevyjádřili již k záměru po vydání „Analýzy“ . Vzhledem k tomu, že spoluvlastníci měli rozdílný náhled k jednotlivým opravám a investicím , je zapotřebí zjistit většinový náhled a rozhodnout podle toho, které části budou z projektu vyloučeny a které naopak přidány.

Bez připomínek byly přijaty k realizaci objekty :

Zateplení soklu, nátěr a oprava klempířských výrobků, zateplení stropú ve sklepech a spol. místnostech, madla na schodištích, nátěry zábradlí a ost.ve spol. místnostech, vymalování schodišť a spol. místností, zazdění vchodů do sušáren ve vchodech 14 a 15, oprava dlažby před vchodovými dveřmi, zateplení před vchodovými dveřmi, výměna vstupních dveří.

Jako kontraversní se jeví objekty :

Zazdění zadních vchodů, dodatečné vnitřní zateplení štítových stěn, vymalování sklepních místností, oprava podlah v přízemních spol. prostorách, zdvojení vchodových dveří, vykachličkování stěn před vchody. Rovněž je rozdílný názor na umístění schránek do dveří, či na zateplenou stěnu.

Spoluvlastníci byli rovněž informováni o poznatcích s údržbou fasády. Doporučují údržbu zařadit do projektu. Rověž byli seznámeni s mimořádně atraktivní nabídkou fy.Wilkop, která nabízí úspory tepla úpravou domovní směšovací stanice. Jejich nabídka byla po telefonické domluvě postoupena ing.\Pacalovi-Mě.bytová správa- k vyjádření. Firma si prohlédla náš tepelný kanál s rozvody

Na nabídku bezpečného domu reagovali spoluvlastníci příznivě, avšak bez konkretního návrhu a nabídky nelze o věci diskutovat.

 

Bylo dohodnuto: ---Aby byl zjištěn většinový názor na realizaci jednotlivých objektů, bude zpracován Anketní list, ve kterém budou vyjmenovány všechny objekty. Tyto Anketní listy budou předány všem spoluvlastníkům se žádostí, aby vyškrtli objekty s jejichž realizací nesouhlasí. Podle většinového výsledku bude konečné znění projektu upraveno.

---Bude vyvoláno jednání s projektantem o doplnění projektu o údržbu fasády. Výsledek Ankety bude nutno v projektu respektovat. Bude se požadovat bezplatné doplnění a úprava projektu. Za těchto podmínek nebude uplatněna sankce za nedodržení lhůty .

---Zkušebně budou zabudovány ve vchodě č.16 v přízemí LED žárovky.

Odpovídá ing. Stokláska

--- Je třeba vyzvat spoluvlastníky, aby dodali výboru svoje E-maily. Na tyto e-maily

budou zasílány všechny dokumenty SVJ.

 

Zpracoval ing.Ondra