Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 8. výborovky

30. 6. 2009
Zápis
z 8. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 26.6.2009

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
       p.Valášek-místopředseda
       ing Gottlieb-člen:          
Přizvaní: pí. Ivičičová   -předsedkyně kontrolní komise

Program: 1) Posouzení  upraveného projektu „Rekonstrukce elektrických rozvodů ve     spol.  prostorách domu.
         2) návrh na provedení výběrového řízení
         3) Ostatní

Ad 1) Upravený projekt včetně příloh pro potřeby výběrového řízení byl e-mailem zaslán všem     funkcionářům v předstihu. Projekt byl projednán a odsouhlasen. Potencionálním     dodavatelům bude zaslán elektronickou cestou (úspory nákladů)

Ad 2) Všichni zúčastnění přispěli k návrhu na provedení výběrového řízení.
    Výzvu k účasti na výběrovém řízení zpracuje ing. Ondra a předloží ji k posouzení výboru a Kontrolní komisi. Ve výzvě budou uvedena kriteria hodnocení.
    Rozeslání výzvy by mělo proběhnout nejpozději v 1.týdnu července.
    Ukončení výběrového řízení začátkem 2. poloviny července.
    Výběrová komise bude složena z výboru, zástupce kontrolní komise a dobrovolně přihlášených  vlastníků našeho domu.

Ad 3) ---Pokud náklady na rekonstrukci vítězného dodavatele převýší současný stav hotovosti SVJ, doporučuje se svolat vchodové schůzky, ze kterých by měl vzejít názor na řešení financování a nebo na osud rekonstrukce.
        ----Konstatuje se, že někteří vlastníci při změně nájemníka nenahlásí změnu výboru a tím  nedodržují Stanovy SVJ.
        ----Po dodání zprávy o posouzení instalace elektrických zařízení byl projekt dodavateli projektu ETMONTĚ uhrazen.
        ----Funkcionáři zašlou e-mailem návrh na potencionální dodavatele Rekonstrukce.    Musí být vyzváno nejméně 5 potenciálních dodavatelů.

Zapsal: ing.Ondra

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Miroslav Nejezchleb RaES - Energy Centre - Návrh na úspory financí za energie

24. 7. 2009 10:03

Vážený pane ing. Ondro,

Přejeme pěkný dobrý den.

Zdravím Vás za naši nevládní konzultační organizaci RaES – Energy Centre. Rádi bychom pomohli vašemu SVJ ušetřit peníze za energie.

Naše nevládní organizace je iniciátorem celostátní kampaně na úspory pitné vody v ČR.
Z monitoringu máme ověřené u bytových domů, penzionů ad. ubytovacích kapacit, že po osazení českými inovačními spořiči vody a WC-stop došlo k min. 20 % úsporám za vodu a části výdajů za ohřev TV s velmi krátkou dobou návratnosti. Případně lze splatit z úspor.
A to je náš námět pro vás.

Máte zájem o úspory peněz za vodu a energie?

PS: někteří zájemci se na nás obracejí ohledně pronájmu střech pro fotovoltaiku nebo jako investoři. I těmito projekty spolu se slunečními kolektory se zabýváme. Víc o nás na webu.


S pozdravem se na Vaši odpověď těší

Miroslav Nejezchleb

RaES – Energy Centre
NGO, town Brno, CZ
TEL: +420 737 769 324
www.raes.cz