Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 9. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 22.7.2013

 Zápis

z 9. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 22.7.2013

 

Přítomni:     ing. Ondra-  předseda výboru

                      ing. Stokláska- místopředseda výboru

                      pí. Kmínková- člen výboru

Přizvaní: pí. Ivičičová- předsedkyně kontrolní komise

                 p. Raška -místopředseda kontrolní komise

                pí. Gottliebová- člen kontrolní komise

Program:   1) projednání návrhu projektanta  ing.Macka

                   2) projednání možnosti na restrukturalizaci stávajícího úvěru

                   3) ostatní

 

Ad 1) Projektant ing.Macek se dostavil s omluvou. Nebylo v jeho současných časových možnostech

          přinést k projednání slíbené rozpracované projektové řešení.

          Bylo rozhodnuto s ohledem na  nový požadavek „ Anketní list“, že zpracované

          podklady budou výboru zaslány elektronickou cestou s  návrhem  Dodatku smlouvy se

          změnou termínu dokončení dokumentace. Po obdržení podkladů bude sjednán termín

          jejich projednání.

Ad 2) Se zástupcem financující pobočky banky byla projednána možnost refinancování 

        poskytnutého  úvěru za účelem snížení úrokové sazby. Bylo nám sděleno, že takováto možnost

        existuje za předpokladu, že si úvěr poněkud zvýšíme (na př. na výměnu některých dveří)

        Následkem toho by byl snížen úrok a tedy i doba splatnosti úvěru při zachování výše splátky.

        Je to však nutno projednat  ČMZaR bankou, zda nedojde ke snížení dotace.

        Rovněž byla projednána možnost předčasné splátky do výše poskytnuté dotace. Tato

        možnost  by rovněž přinesla zkrácení doby úhrady úvěru bez jakéhokoliv postihu. Dosud jsme

        obdrželi dotaci ve výši 415 tis Kč. Podle předběžného odhadu by se doba splácení zkrátila asi

        o 3 roku.

        Bylo přijato následující rozhodnutí:

        a) Předseda projedná s ČMZaR bankou otázku refinancování úvěru.

        b) Pokud bude jednání s ČMZaR bankou úspěšné, bude požádána financující pobočka

            o zpracování návrhu na refinancování úvěru.  Zvýšení úvěru by v návrhu představovalo

            částku 70000 Kč (pravděpodobný náklad na 1 vstupní dveře).

        c) Podle výsledku jednání s bankami bude předložen návrh vlastníkům ke schválení.

        d) Souhlasí se s částečným předčasným splácením úvěru z dotací a to podle

            odhadu nezbytných výdajů v tomto roce.

 

 Ad 3) Místopředseda z důvodu úspor energie posoudil možnost náhrady žárovek za svítící diody.

           Nedoporučuje výměnu pro ekonomickou náročnost. Doporučení bylo akceptován.

 

Zapsal: ing.Ondra           

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář