Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis z 9. výborovky

19. 8. 2009
Zápis
z 9. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 15.7.2009
               
Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
       p.Valášek-místopředseda
     
Přizvaní: pí. Ivičičová   -předsedkyně kontrolní komise

Program: 1) Kontrola úkolů z minulé schůze
                 2) Převzetí nabídek do výběrového řízení.

Ad 1) Pro výběrové řízení dodavatele Rekonstrukce elektrických rozvodů byla
          zpracovaná Výzva k účasti na výběrovém řízení. Výzvu obdrželi e-mailem k posouzení všichni   funkcionáři. Protože nebyly žádné připomínky ani k formě ani k obsahu, byla Výzva umístěna na naší www stránce a rozeslána více jak 5 potenciálním dodavatelům. K Výzvě odeslané dodavatelům byl připojen projekt Rekonstrukce.

Ad 2) Ve Výzvě byl uveden den a hodina ukončení přijímání nabídek od potenciálních dodavatelů, což bylo  15.7.2009 v 18 hod. Do uvedené doby jsme obdrželi 4 nabídky, čímž byly podmínky stanovené našimi Stanovami (min 3 nabídky) splněny, proto bylo možné výběrové řízení ukončit.
    Přítomní se shodli, že  nabídky 2 firem nebudou hodnoceny, poněvadž nedodržely všechny podmínky stanovené Výzvou k účasti na výběrovém řízení (délka záruky, reference,trvání akce atd). K hodnocení tedy zůstávají pouze 2 firmy splňující podmínky Výzvy...
    Vzhledem k rozdílnému přístupu firem k Rekonstrukci a následkem toho i k velikosti požadovaných nákladů bylo dohodnuto:

1- Vyvěsit projekt rekonstrukce ve vchodech, aby jej mohli vlastníci posoudit.
2- Svolat vchodové schůzky za účelem ověření souhlasu vlastníků s rozsahem Rekonstrukce dle návrhu potenciálních dodavatelů.
Výbor nemá dostatečnou kvalifikaci ani mandát k tomu, aby sám rozhodl, které  dodavatelské řešení je nejvhodnější.  Termín do 24.7.2009
3- Na základě názoru vlastníků získaných na vchodových schůzkách bude rozhodnuto o dokončení výběrového řízení a podmínkách realizace akce.
4- Vytvořit podmínky, aby byla realizace Rekonstrukce ukončena do konce října, pokud nebude zrušena, nebo odsunuta na pozdější dobu.

Zapsal ing.Ondra