Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze 17.výborovky

12. 12. 2009
Zápis
ze 17. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 10.12.2009

               
Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
          p.Valášek-místopředseda
                  pí. Kosíková

Přizvaní: pí. Ivičičová-předsedkyně kontrolní komise
       p. Raška – místopředseda kontrolní komise

Program: 1) Uzavření  Shromáždění vlastníků 30.11.2009
    -závěry plynoucí pro výbor
    -vyřízení změn na rejstříkovém soudu
    2) Organizace odvozu věcí ze společných prostor
    3) Zjištění bytů s registry v koupelnách
    4) projednání úprav v odečtu a vyhodnocení spotřeby tepla se zpracovatelem
    5) Ostatní (připravte si témata k projednání)

Ad 1)  Mimo volby byly schváleny tyto návrhy:
    a.-    Plán oprav byl schválen 56,5638% všech vlastníků. Pro platnost plánu je zapotřebí získat vlastníky držící min 18,5% podílů, kteří nebyli na Shromáždění vlastníků.
     Vchod č.12 prověří pí Kosíková
     Vchod č.13 a 14 prověří ing.Ondra a zajistí potřebné formuláře.
     Vchod č.15 prověří p. Valášek
     Vchod č.16 prověří pí. Ivičičová, p.Raška
     Termín 31.12.2009
    b.-      V průběhu ledna zjistí výbor a kontrolní komise nejvýhodnější  způsob uložení volných finančních prostředků.
c.-      Odečty spotřeby tepla budou využity pro prověření bytů zda mají, či nikoliv v koupelně sušáky napojené na tepelný rozvod. Zjištěná skutečnost a závěry ze Shromáždění vlastníků budou předloženy zpracovateli propočtu spotřeby tepla. Odečty tepla provede funkcionářský aktiv.
                d.-Oznámení změn ve výboru Obchodnímu soudu zajistí pí Kosíková do 30.12.   2009.
Ad 2)  Příslib odvozu věcí ze Společných prostor je od Hodoňanu (p. Mastný)
    Vchod č.16 má věci ze společných prostor vyklizené z výjimkou 3. poschodí-před bytem     p. Poláška a Latýna (mimo zúžení únikové cesty je zamezen přístup k jističům)
    Odvoz věcí ze spol. prostor bude objednán na 17.12.2009
    Úhrada bude vymáhána od vlastníků věcí podílově. (Srážkou při vypořádání přeplatků a nebo  Složenkou)
Ad 3)  Viz bod 1 c.
Ad 4)  Viz bod 1 c. zajistí ing.Ondra .  Termín do 10.1.2009


Zapsal: ing. Ondra

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář