Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze 3.výborovky

14. 2. 2013

Zápis

Z 3. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 13.2.2013

 

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru

ing Stokláska- místopředseda výboru

pí. Kmínková- člen výboru

 

Přizvaní: pí. Ivičičová -předsedkyně kontrolní komise

p. Raška – místopředseda kontrolní komise

pí. Gottliebová

 

Program: 1) Kontrola úkolů z 2. výborovky.

2) Projednání, případně úprava Analýzy domu pro potřeby zpracování projektu. 3)rozpracování úkolů pro přípravu stavby „Dokončení oprav , bezpečnostních opatření a zajištění budoucností bytového domu Cihlářská 12-16, Hodonín“

--doplnění Analýzy o odhad nákladů

zajištění projektanta

návrh podkladů pro výběrové řízení stavby.

-- rozhodnout, zda bude jen jeden dodavatel stavby(s přirážkou) nebo více dodavatelů.

--prověřit, zda bude nutné stavbu oznámit či na ni získat stavební povolení

 

      1. Informace o energetickém štítku

      2. Informace o jednání s bankou ve věci úlevy z platby úvěrového poplatku.

6) Ostatní -ověření počtu obyvatel v bytech

Ad 1)Kontrola úkolů:

bod 1) -Přeregistrace musela být opakována. Dosud není obchodním soudem uzavřena.

-S úvěrující pobočkou projednána úleva z plateb poplatků. Zástupce Spořitelny

přislíbil kladné vyřízení žádosti.

-Na základě našeho jednání se p. Gaško vyjádřil k reklamaci e-mailem v následujícím

znění: „Dnešního dne tj. 29.1.2013 byla telefonicky vysvětlena předsedovi SVJ Cihlářská 12-16 panu ing. Ondrovi problematika zavzdušńování stupaček TUV v horních bytech .Tento stav nastává vźdy po čištění deskových výměníků,které provádí MěBs Hodonín a následně pak neodvzdušní příslušné stupačky TUV. Proto bylo dohodnuto s MěBs, že zašle družstvu plán čištění deskových ohřívačů. Družstvo pak podle tohoto plánu zajistí svými pracovníky odvzdušnění příslušných stupaček TUV.

S pozdravem Jan Gaško vedoucí VTÚ“

 

S návrhem SBD výbor a kontrolní komise souhlasí za předpokladu, že celou službu Hodoňan provede trvale bezplatně. V opačném případě trváme na odstranění vad.

 

bod 2)- Podklady pro rodinu Hublovou jsou připravedy k předání u pí Kmínkové, rodina si je dosud nepřevzala a nemohla tedy zahájit jednání ve věci Dodatečného stavebního povolení.

Bylo dohodnuto že bude požádán stavební úřad k dořešení nedovoleného narušení nosné konstrukce. Kopie dopisu bude předána Hublům.

Odpovídá ing.Ondra

termín 28.2.2013

bod 3) - Spadnutý kabel UPC v tepelném kanále nebyl firmou dosud přes urgence opraven.

bod 4) Otázka Energetického štítku projednána ze zástupcem zpracovatele ENERGETICKÉHO

AUDITU našeho domu z r. 2006. Doposud jsme od něj neobdrželi závazné stanovisko zda

je ochoten zpracovat projekt .

bod 5) Při odečtu spotřeby tepla se provedl mezi vlastníky průzkum o předběžném souhlasu

s využitím nízkoúročené půjčky nabízené přímo ministerstvem na komplexní opravy domů.

S touto aktivitou souhlasí většina dotázaných vlastníků bytů.

 

Ad 2-- Anylyza domu včetně odhadu nákladů na realizaci byla poslána e-mailem všem členům výboru a kontrolní komise. . Vzhledem k tomu, že jsme následně od SBD obdrželi nacenění některých oprav, byla u dvou položek provedena korekce.

Se zpracovanou analýzou byl vysloven souhlas a lze ji považovat za podklad pro projektanta a pro zpracování podmínek výběrového řízení.

Analýza bude vyvěšena na vchodových nástěnkách. Odpovídá ing.Ondra. Termín 15.2.2013

 

Ad 3-- Provedeme výběr projektanta.

Podmínky: projekt musí být komplexní, musí odpovídat podmínkám SFRB

a musí obsahovat i výpočet Energetického štítku. Součástí projektu musí

být i upřesnění nákladů . Poptávku po zpracovatelích provedeme přes internet. Každý vlastník může navrhnout zpracovatele projektu. Výběr bude uskutešněn dne 6.3.2013

--Bylo dohodnuto, že stavbu musí žajišťovat pouze jeden dodavatel.

--Vzhledem k tomu, že bude částečně změněn vzhled domu, bude po zajištění

všech potřebných dokladů a dokumentace požádáno o stavební povolení. Zajistí ing.Ondra

Ad 4) Podle tvrzení zpracovatele starý energetický štítek, který byl součástí Energetického auditu

z r. 2006, neodpovídá současným normám a musí být nově zpracovaný, nehledě na

doplňující opatření provedené později (zateplení vchodů)

Ad 5) Viz 1) bod 1

Ad 6)-- Pro výpočet vyúčtování požaduje správce SBD ověřit počet obyvatel v bytech. Formulář byl opraven na místě.

-- Připomíná se nesplněný úkol pro pí. Kmínkovou a p. Rašku na vyvěšení Požárního plánu.

 

Zpracoval ing Ondra

 

 

Náš WEB http://svjc12-16.estranky.cz

 

e-mail svjc12@gmail.com

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář