Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze 4. výborovky 6.3.2013

7. 3. 2013

Zápis

Ze 4. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 6.3.2013


 

Přítomni:ing. Ondra- předseda výboru

ing. Stokláska- místopředseda výboru

pí. Kmínková- člen výboru

 

Přizvaní: pí. Gottliebová člen kontrolní komise

 

Program: 1) Kontrola úkolů

2) Výběr projektanta

3) Ostatní

 

Ad1) – Krajský soud vydal Usnesení ve věci změny rejstříku pro naše SVJ.

Podle informace pí. Kosíkové si pí. Hublová vyzvedla podklady pro potřeby Dodatečného

stavebního povolení. Je tedy přepoklad, že uvedou věc do právního stavu.

Od oznámení nečinnosti Stavebnímu úřadu bylo proto zatím upuštěno.

Spadlý kabel v tepelném kanále byl majitelem UPC opraven.

Prostřednictvím e-mailu byli osloveni 3 projektanti. Požadavek na zpracování projektu byl

rovněž umístěn na serveru www.chciprojektdomu.cz (19.2.2013)

Ad2) Po diskusi byla akceptována Nabídka na zpracování projektu od ing. Macka z Ratíškovic.

Nabídková cena projektu činila celkem 53500Kč. Z toho stavební část 27500 Kč

rozpočet 5000 Kč

stanovisko PIS 3000 Kč

Požární řešení 6000 Kč

Průkaz energetické náročnosti vč.štítku en.nár. 12000 Kč

Žádost o dotaci k Panel 2013+ ZDARMA

 

Projektant (autorizovaný inženýr) předložil příslušné dokumenty opravňující

k požadovaným aktům.

Bylo dohodnuto: a) z požadavků se vyloučí 2. dodatečné dveře v halách.

Následkem toho nebude nutno vypracovat Požární řešení. Dojde tím k redukci ceny projektu.

b) objednávka na projektové řešení bude zaslána neprodleně.  Odpovídá Ondra

c) Navrhovaná změna byla telefonicky ihned projednána s projektantem.

d) Se zpracovaným projektem budou vlastníci seznámeni na naší www stránce. Odpovídá ing.Stokláska.

 

Bylo konstatováno: Pokud se nepodaří získat prostředky z programu Panel 2013+,

budou podklady použity pro zpracování dlouhodobého plánu oprav a financí.

Zpracování Průkazu energetické náročnosti včetně Štítku je stejně naší

povinností. Ke zmaření peněz tedy nedojde.

Projekt musí být schválen Shromážděním vlastníků.

Ad3) Ostatní: – Obdrželi jsme bankovní výpisy, ze kterých nebyl zřejmý slib Banky

o odpuštění bankovních poplatků na běžném účtu. Při telefonickém rozhovoru

s Č.Spořitelnou jsme byli ujištěni, že slíbené opatření bude přijato ve výpisu

za březen.

Za účasti výboru byla provedena roční prohlídka hlavního plynového potrubí.

Při nejbližší rekonstrukci plynových přípojek bude nutno promazat ventily,

protože jejich uzavření vyžaduje značnou sílu.

 

Zapsal: ing.Ondra