Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze 5. výborovky 27.3.2013

30. 3. 2013

 Zápis

 
Ze 5. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 27.3.2013
 
Přítomni:
 
ing. Ondra- předseda výboru
ing. Stokláska- místopředseda výboru
pí. Kmínková- člen výboru
 
Přizvaní: pí. Ivičičová -předsedkyně kontrokní komise
pí. Gottliebová člen kontrolní komise
 
Program:
 
1) Kontrola úkolů ze 4. výborovky.
 
2) Schválení Smlouvy o dílo s projektantem ing.Mackem
3) Zajištění podkladů pro projekci
 
4) Ostatní
 
Ad 1) Objednávka byla po odsouhlasení členy výboru a kontrolní komise odeslána projektantovi.
 
Ad 2) Projekt ing.Macek dodal návrh Smlouvy o dílo. Smlouva byla odeslána mailem
všem funkcionářům k odsouhlasení nebo úpravě. Na základě dnešního jednání bude návrh Smlouvy
upraven . Upravená smlouva bude odeslána elektronicky funkcionářům ke schválení a po té projektantovi.
 
Ad 3) -- Dostupné projekční podklady budou naskenovány a elektronicky zaslány projektantovi současně
s upravenou Smlouvou. Odpovídá: Ondra
– Spotřebu tepla za rok 2012 zatím nelze dodat. Jako náhrada musí posloužit údaje za předchozí roky.
Odpovídá: Ondra
– Rozpis podlahové plochy bytů zajistí :Stokláska
– Ostatní dohodnuté úkoly nutné pro žádost o úvěr jsou rozepsané na příloze tohoto zápisu a budou
rozeslány elektronicky funkcionářům.
 
Ad 4)Ostatní
 
-- Vlastníci a nájemníci se upozorňují, že 13.4.2013 provede fy. Chavet ochrannou deratizaci
v našem domě.
 
– Je nutno zjistit den přerušení dodávky plynu do domovního rozvodu, aby bylo možné
provést údržbu plynových ventilů. Odpovídá Ondra a Kmínková
 
Zapsal: ing.Ondra
 
www.svjc12-16.estranky.cz
 
svjc12@gmail.com