Jdi na obsah Jdi na menu

Zápis ze 17. výborovky

3. 1. 2008
Zápis
ze 17. schůze výboru SVJ C 12-16, konané 2.1.2008

Přítomni:ing Ondra- předseda výboru
        p.Valášek- místopředseda
        ing Gottlieb-člen
Přizvaní: Paní Ivičičová-předsedkyně K.K.
                 p.Raška –místopředseda K.K.
         p. Polášek- člen K.K.
Program: 1.podklady pro rozpis plateb na r. 2008
       2.problém STA.
       3.zajištění souhlasů vlastníků se zazděním SV dveří.
       4.ostatní

Ad1) 12.12.2007 byla s ČMZaRB podepsána Smlouva o poskytnutí státní dotace.
     Podle této smlouvy přijde první platba již 14.1.2008, což jsme nepředpokládali. V důsledku toho mohou být dotace zakalkulovány do rozpisu plateb platného od 1.2.2008. Zástupce SBD doporučil do rozpisu tyto splátky nyní nezahrnovat.
    Výbor na doporučení kontrolní komise rozhodl zakalkulovat do rozpisu
     i dotace.
Ad2) Viz níže bod 2b) Vzhledem k tomu, že je satelitní anténa požadavkem Shromáždění vlastníků, může tento požadavek zrušit pouze jiné Shromáždění. Z toho důvodu by měl nyní výbor činit kroky k naplnění požadavku.
     Bylo dohodnuto: Ve vchodech se vyvěsí seznam vlastníků, na kterém bude uvedena nabídka firem s upozorněním, že návrh na satelit bude realizován na náklad pouze těch vlastníků, kteří jej požadují a kteří realizaci potvrdí svým podpisem.
    Výbor proti řešení navrhované p. Zapletalem (viz níže) nemá námitky, přičemž vytipuje nejvhodnější způsob vedení kabelu ze střechy do jednotlivých pater vchodu č. 13 tak, aby nedošlo k poškození tepelné izolace podlahy půdního prostoru.

Ad3) Aby bylo možné návrh na zazdění dveří realizovat je nezbytné:
 Zpracovat seznam vlastníků, kteří nebyli na Shromáždění vlastníků.
Požádat tyto vlastníky  o souhlas se zazděním.
 zpracovat projektové řešení
 vyžádat stanoviska zejména od hasičů, městského architekta atd.
 provést nový odhad nákladů podle projektového řešení. Odhad, který nám ještě v září 2007 provedla RENOVA zněl na 100-120 tis Kč.
 prověřit jak potřebné náklady ovlivní finanční plán a na základě toho přijmout příslušná finanční opatření.
 Provést výběrové řízení na dodavatele.
     Bylo dohodnuto: Ve vchodech bude vyvěšen seznam vlastníků s žádostí o souhlas se zazděním vchodů. Pokud bude získán souhlas vlastníků držících 75% podílů, budou následovat další kroky přípravy.
Ad4) Vlastníci-nekuřáci si stěžují na cigaretový zápach ve společných prostorách. V souladu s Domovním řádem Čl.2 bodem h. bude vyhlášen zákaz kouření ve společných prostorách domu. Tabulky se zákazem budou vyvěšeny na schodištích.

Kontrola splnění úkolů z 16. výborovky:
2a) Po provedené prověrce plánu bylo zjištěno, že všechny položky plánu oprav s výjimkou výměny potrubí ÚT v r. 2026 byly schváleny na Shromáždění vlastníků v červenci  2006. Odsouhlasit je třeba především zazdění SV nepoužívaných dveří a instalaci Satelitní antény, jakožto nově navržených akcí na Shromáždění vlastníků.
 
2b) 3 firmy na základě naší poptávky a stejného zadání nám zaslaly nabídky. Dodávka měla řešit příjem ČT 24, ČT 4, Vídeň. Nabídky byly předány iniciátorovi akce p. Zapletalovi ze vchodu č.13. Ten nám dodatečně sdělil, že na nabídky pro malý zájem nereflektuje. Požádal nás o schválení jiného řešení, ve kterém požaduje umístit parabolu pro satelit na střechu. Ta by sloužila pro několik bytů z vchodu č.13.
 
2c) Materiály ze Shromáždění byly předány.

2d) Naskenovanou Úvěrovou smlouvu nelze na náš WEB umístit. –není čitelná.
Kopie smlouvy byla předána vlastníkovi, který požadoval její zveřejnění.

Zapsal ing.Ondra


Naše Webová stránka:     www.svjc12-16.estranky.cz


Pokud se chcete více seznámit s digitální televizí a satelitním příjmem, tak k tomu potřebujete www.digizone.cz